Skip to main content

Tidigare ansökningar

Tidigare upphandlingar och statsunderstöd

Tidigare statsunderstöd

Projektunderstöd för utvecklande av kommersiell och teknisk kompetens inom övergången till ren energi på exportbranscher
Statsunderstöd
Projektunderstöd för utvecklande av kompetens inom bioekonomi och biobaserade material
Statsunderstöd
Projektunderstöd för kompetenstjänster inom reparationsbyggnad
Statsunderstöd
Projektunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik
Statsunderstöd
Projektunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen
Statsunderstöd
Projektunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter av sjukskötare utomlands
Statsunderstöd
Statsunderstöd för utvecklande av basfärdigheter hos fångar
Statsunderstöd
Statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter 2/2023
Statsunderstöd
Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023
Statsunderstöd
Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden
Statsunderstöd
Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik
Statsunderstöd
Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023
Statsunderstöd
Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna
Statsunderstöd
Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering
Statsunderstöd
Utbildning av omsorgsassistenter (2022)
Statsunderstöd
Behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin
Statsunderstöd
Befrämjande av digitalisering och grön övergång
Statsunderstöd
Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik
Statsunderstöd