Skip to main content

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet 2

Upphandling
Ansökningstid: 8.9.2023 11:10 - 9.10.2023 12:00

Ansökningstiden har avslutats.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (3–149 anställda) företag. Upphandlingen är en del av servicecentrets projekt som utreder hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande. 

För tillfället är det fyra serviceproducenter som tillhandahåller oss tjänsten. Eftersom vårt samarbete med två tidigare producenter avslutades, behöver vi göra en ny konkurrensutsättning för att hitta ersättande producenter. 

Upphandlingens mål

Syftet med tjänsten som upphandlas är att uppmuntra särskilt de personer som är anställda av företagen och vars utbildning bygger endast på grundstadiet att i fortsättningen delta mer i utbildning.

Tjänsten omfattar

  • kontaktande av företag utgående från en lista på företag som tjänsteproducenten gjort upp
  • utredande av företagets behov av kunnande och grupphandledningens förankrande hos ledningen
  • skräddarsydd grupphandledning för företaget och förverkligande av grupphandledningen
  • rapportering om genomförandet av tjänsten

Grupphandledningarna bör ordnas  i slutet av 2024. Tjänsten bör vara avgiftsfri för företagen och grupphandledningens deltagare.

Upphandlingen utlyses till ett uppskattat belopp av 800 000 euro. Upphandlingen kommer att delas mellan flera olika geografiska områden. Målsättningen är att välja mellan 4 och 6 tjänsteproducenter. En tjänsteproducenter väljs för varje områden.

Upphandlingen av tjänsten är en del av Pilotprojektet för uppsökande verksamhet som reder ut om spridande av utbildningsanknuten information och grupphandledning inom företag kan öka sådana personers deltagande i utbildning vars utbildning bygger på allmänbildande utbildning. 

Läs mer om:

Pilotprojektet har startats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och genomförs tillsammans med Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Ekonomins forskningsinstitut Labore.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

  • yrkeshögskolor och deras dotterbolag
  • privata anordnare av utbildning
  • privata företag
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 på mondagen den 18 september 2023. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast på mondagen den 25 september 2023.

Tidsfristen för anbudet går ut på fredagen den 9 oktober 2023 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under oktober 2023.

Kontakta oss

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)