Skip to main content
Neljä ihmistä pitää kädessään palapelin paloja, jotka muodostavat kokonaisuuden.

Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen skall erbjuda webbtjänster som är tillgängliga

Tillgänglighetsdirektiv

Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen skall erbjuda webbtjänster som är tillgängliga. Det betyder att det skall vara lätt för vem som helst att kunna använda tjänsterna oberoende av olika funktionsbegränsningar.

Bestämmelser om webbtillgänglighet finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och i EU:s tillgänglighetsdirektiv.

De krav på tillgänglighet som fastställs i lagen gäller Servicecentrets webbsida och all innehåll som publiceras på den. Servicecentrets webbsida www.jotpa.fi har publicerats i april 2022.

Det här tillgänglighetsdirektivet gäller tjänsten https://www.jotpa.fi. Tillgänglighetsdirektivet har skrivits den 1 april 2022 och publicerats på Servicecentrets webbsida på svenska den 17 augusti 2022.

Tjänsten faller under lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänsten fyller delvis kraven på tillgänglighet. Vi har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet. Undantag i krav på tillgänglighet beskrivs noggrannare nedan. Vi strävar efter att korrigera bristerna i tillgängligheten av tjänsten så snart som möjligt

Icke-tillgängligt innehåll

Textmotsvarigheter för innehåll som inte är text

På webbplatsen finns enskilda brister i textmotsvarigheterna till innehåll som inte är text. (1.1.1 Innehåll som inte är text)

Rubriknivåer

Rubriknivåerna är inte i helt konsekvent ordning på webbplatsens framsida. (1.3.1 Information och relationer)

Färgkontrast i länkar

Kontrasten mellan texten och bakgrunden på webbplatsen är inte tillräckligt stor i en del av webbplatsens innehåll.  (1.4.3 Kontrast (minimum))

Kontrasten mellan länkarna på webbplatsen är inte tillräcklig i förhållande till bakgrunden. (1.4.3 Kontrast (minimum) och 1.4.11 Kontrast i innehåll som inte är text)

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Berätta om det eventuella tillgänglighetsproblemet för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda det. Du kan kontakta oss per e-post: info@jotpa.fi.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker att det förekommer problem och brister som berör tillgängligheten på webbplatsen, var först i kontakt med den som upprätthåller webbplatsen, alltså oss. Ett svar fås inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte har fått ett svar inom 14 dagar kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionförvaltningsverk
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Läs mer: