Skip to main content
Jotpan henkilöstö portaikossa

Vi är en innovativ aktör inom offentlig förvaltning med sikte på framtiden

Kontaktinformation

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Postadress

PL 380, 00531 Helsingfors 

Besökadress 

Hagnäskajen 6 
00530 Helsingfors 

Öppetider 

vardagar 8:00-16:15 

Telefon (växel) 

0295 331 200

Registraturen  

kirjaamo@jotpa.fi

Registraturen för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har som uppgift att registrera ärenden som har att göra med servicecentrets uppgifter och att förmedla inkomna ärenden för vidare behandling.

Registraturen ger information om handläggningsfaserna och beslut i anslutning till olika ärenden.

E-post

Allmänna ärenden: info@jotpa.fi

 

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)
Ekström, Mia
specialsakkunnig
(utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för befolkning i arbetsför ålder, svenskspråkiga kompetenstjänster)
Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)
Jelin, Hanna
sakkunnig
(kommunikation på svenska och engelska)
Kanes, Antti
projectchef
(datasystem)
Meriluoto, Satu
projectchef
(dataportal för prognostisering, Kompetensbehovskompassen)
Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Turkki, Laura
sakkunnig
(kommunikation, tillgänglighet, personalärenden)
Weckström, Chi
sakkunnig
(ekonomisk planering, ekonomisk uppföljning)
Tjänstledig tills den 31 juli 2025.
Niemi, Emma
sakkunnig
(kommunikation, Kompetensbehovskompassen)
Kirjavainen, Anna
projectchef
(Modellen av stöd för lärande på arbetsplatser)
Malm, Anne
sakkunnig
(ekonomisk planering, ekonomisk uppföljning)