Skip to main content

Dataskyddsbeskrivning

Henkilö istuu bussissa katsoen ikkunasta ulos ja pitää kännykkää kädessään.

1. Registerförare

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
PB 380, 00531 Helsingfors

kirjaamo@jotpa.fi

2. Kontakt i registerärenden

Representanten för registeruppgifter och dataskyddsombudet
projektchef Antti Kanes, info@jotpa.fi

3. Registrets namn

Intressentgruppregistret för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

4. Syftet med behandling av personuppgifter

Till registret förs uppgifter gällande evenemang som ordnas av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, samt uppgifter gällande informering av dess verksamhet.

Uppgifter varken används för övrig marknadsföring, eller överlämnas till tredje parter.

5. Registrets datainnehåll

Användaruppgifter som förs in i registret är namn, e-postadress, organisation och eventuell uppdragsbeteckning.


Uppgifterna tillvaras i registret tills vidare. Den registrerade kan be om att hens uppgifter raderas från registret.

6. Informationskällor för registrets uppgifter

Uppgifterna i registret baserar sig på den information som den registrerade själv angivit. Den registrerade har rätt att se de uppgifter som har samlats in om honom eller henne och som först in i registret.

7. Beskrivning av skyddsåtgärder gällande personuppgifter

Uppgifterna bevaras i ett elektroniskt register, vars behandling är begränsad till behöriga personer inom organisationen.

8. Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som berör honom eller henne och som förts in i personregistret via kontakt med representanten för registeruppgifter.

9. Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter genom att kontakta representanten för registeruppgifter.

10. Den registrerades rättigheter

  • Den registrerade har rätt att granska personuppgifter som berör honom eller henne.
  • Den registrerade har rätt att kräva korrigering eller radering av sina personuppgifter.
  • Den registrerade har rätt att kräva att behandling av hans eller hennes uppgifter begränsas, eller motsätta sig behandling av sina uppgifter.
  • Ifall behandling av personuppgifter går ut på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att upphäva sitt samtycke.
  • Om den registrerade anser att den giltiga dataskyddslagstiftningen brutits emot i behandingen av hans eller hennes personuppgifter, har den registrerade rätt att anföra besvär om en påstådd förseelse i behandlingen av sina personuppgifter genom att klaga hos dataskyddsombudsmannen.
  • Begäran om verkställande av funktionerna ovan bör adresseras till representanten för registeruppgifter.

11. Övrigt

Registret varken överlåts till tredje parter eller används för andra än de ovannämnda syften.

Mer information på begäran per e-post: info@jotpa.fi

Kanes, Antti
projectchef
(datasystem)