Skip to main content
Sormet tietokoneen näppäimistöllä. Taustalla ikkuna, josta tulvii valoa.

Vi har förbundit oss att ordna en konfidentiell och ansvarsfull verksamhet i enlighet med god förvaltningssed samt att följa interna tillsyns- och verksamhetsprinciper

Rapporteringskanal för misstänkta oegentligheter

Via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal kan man rapportera misstänkta oegentligheter i Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols)