Skip to main content
Silmälasipäinen säästöpossu vierellään kolikkopinoja.

Vi riktar finansiering till innovativa kompetenstjänster som förnyar hela servicesystemet

Finansiering

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.

Teman och tidtabeller för kompetenstjänster som finansieras år 2024

Hurdana kompetenstjänster finansieras med statsunderstöd?

En av de huvudsakliga uppgifterna för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är att finansiera utbildning och andra kompetenstjänster för befolkning i arbetsför ålder. Vi utlyser finansiering som

 • statsunderstöd
 • upphandlingar, så som stora konkurrensutsättningar, små och enskilda upphandlingar samt pilotprojekt.

Servicecentret beviljar statsunderstöd för kompetenstjänster som är en del av existerande och reglerad utbildning, eller som stöder anordnande av reglerad utbildning. Med reglerad utbildning avses här sådana examina, examensdelar, delar av dessa eller annan utbildning som anges noggrannare i lagarna om yrkesutbildning, fritt bildningsarbete, universitet och yrkeshögskolor samt om Sameområdets utbildningscentral. 

Läs mer:

Utbildningar som finansieras är huvudsakligen kortare i varaktighet än examen och besvarar arbetslivets kompetensbehov. Understöd beviljas som specialunderstöd för förverkligande av en noggrant definierad utbildning eller projekt.

Med statsunderstödet kan man finansiera till exempel

 • examensorienterad yrkesutbildning (inkluderande läroavtalsutbildning)
 • utbildning inom det fria bildningsarbetet
 • examensorienterad utbildning vid en yrkeshögskola eller ett universitet
 • verksamhet som stöder sökande till och deltagande i utbildning (till exempel uppsökande av deltagare, motiverande till studier samt stödande verksamhet med anknytning till utmaningar med studierna)
 • utvecklande av branschen eller pilotförsök.

Statsunderstöd beviljas inte till

 • avläggande av hela högskoleexamina
 • avläggande av hela yrkesinriktade examina
 • företagsekonomisk verksamhet (till exempel fortbildning på marknadsvillkor eller dess utvecklande)
 • utbildning som förbereder för yrkesuppgifter (till exempel piloter)
 • personal- eller arbetskraftsutbildning
 • utbildning, som kan anordnas inom ramen för läroanstaltenliga beslut över prestationer för målinriktade studieår.

Utbildning som finansieras med statsunderstöd får inte inverka på möjligheter för företagsekonomiskt genomförbara tjänster eller störa konkurrenskraften på den öppna utbildningsmarknaden.

Hurdana kompetenstjänster finansieras med statsunderstöd?

Hurdana kompetenstjänster upphandlas genom konkurrensutsättning?

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)