Skip to main content
Kaksi henkilöä katsoo kaavioita ja tekee laskelmia.

Skols upphandlar konkurrensutsatta kompetenstjänster med syfte att skapa ny kompetens och utbildning, samt främja skapandet av ny kunskap

Upphandlingar

Hurdana kompetenstjänster upphandlas genom konkurrensutsättning?

Genom konkurrensutsättning upphandlar Servicecentret kompetenstjänster som är huvudsakligen helt nya och som inte ingår i nuvarande examen eller annat utbud av reglerad utbildning.

Kompetenstjänster som upphandlas kan utgöra helheter som placerar sig på gränsytor mellan olika stadier och områden av utbildning. Dessutom bör det i tjänsterna ingå verksamhet som stöder sökande till och deltagande i utbildning (till exempel uppsökande av deltagare, motiverande till studier samt stödande verksamhet med anknytning till utmaningar med studierna).

Syftet med kompetenstjänsterna är att bland annat komma upp med nya färdigheter och utbildning samt befrämja strävan efter ny information. Utbildningar som finansieras är huvudsakligen kortare i varaktighet än examen och besvarar arbetslivets kompetensbehov.

De som förverkligar kompetenstjänsten kan med denna finansiering utveckla nya utbildningsinnehåll och senare inkludera dem i examina, eller ordna utbildningen som avgiftsbelagd utbildning (till exempel i form av högskolors kompletterande utbildning).

Med konkurrensutsättning upphandlas inte yrkesinriktade examina eller delar av dem, personalutbildning, utbildning inom enstaka företag eller arbetskraftsutbildning.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Till exempel

  • privata företag
  • högskolor och deras dotterbolag
  • privata anordnare av utbildning
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner
    kan lämna anbud i konkurrensutsättningen.

 

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)