Skip to main content
Säästöpossu, jonka sisällä pieniä vaaleanpunaisia säästöpossuja.

Öppna och kommande upphandlingar

Öppna och kommande upphandlingar

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.

Kommande upphandlingar

Begynnelsetidpunkterna och teman för upphandlingar år 2024 är:

Januari

  • Kompetenstjänster för ukrainare 2

Februari-mars

  • Nya kompetensbehov inom ren energi
  • Utvecklande av kompetens inom utnyttjande av data och artificiell intelligens i arbetsuppgifter för yrkesspecialister

April

  • Pilotförsök inom utvecklande av kunnande hos personer som befinner sig utanför arbetskraften

Information om andra eventuella ansökningar om upphandlingar publiceras senare.

Läs mer om teman för ansökningar om finansiering för hösten 2024

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)