Skip to main content
Innostunut mies pitää kädessään kynää ja muistikirjaa.

Finansieringslogon är gemensamma för upphandlingar och statsunderstöd

Anvisningar för användning av finansieringslogon

Finansieringslogon är gemensamma för upphandlingar och statsunderstöd. Vänligen läs noggrant anvisningarna för användning av logon innan du använder dem.

Anvisningar gällande användning av logotyper

I marknadsföringsmaterialet för kompetenstjänsten bör finansiärens logotyp och sammanhängande text användas.

Logotyp och sammanhängande text måste användas

  • på marknadsföringssidan för kompetenstjänsten
  • i övriga reklam för kompetenstjänsten och i kommunikation med klienter (broschyrer, föredrag och dylikt)
  • på betyget som utfärdas över avläggande av kompetenstjänsten.

Logotypen får användas i undervisningsmaterialet för kompetenstjänsten som finansierats av servicecentret.

Logotypen får inte användas

  • i marknadsföringen för sådana kompetenstjänster för vilka servicecentret inte har beviljat finansiering
  • i sammanhang som inte är anknutna till kompetenstjänsten som finansieras av servicecentret.

Logotyp och sammanhängande text: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning som finansiär

Om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansierar kompetenstjänsten, skall Servicecentrets finansieringslogotyp användas i marknadsföringsmaterialet (kan nedladdas nedan). Använd den finsk-, svensk- eller engelskspråkiga logotypen beroende på vilket språk marknadsföringsmaterialet publicerats på.

I samband med logotypen bör följande text användas:

Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning som finansiär

Logotyp och sammanhängande text: Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) som finansiär

Om kompetenstjänsten har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), skall logotyperna för både Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och EU:s Next Generation användas i marknadsföringsmaterialet (kan nedladdas nedan). Använd den finsk-, svensk- eller engelskspråkiga logotypen beroende på vilket språk marknadsföringsmaterialet publicerats på.

I samband med logotyperna bör följande text användas:

Utbildningen har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), vilket är det viktigaste instrumentet inom EU:s återhämtningsfacilitet (Next Generation EU). Finansieringen har beviljats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) som finansiär

Läs mer om: