Skip to main content
Mies pitää keltaista säästöpossua kädessään. Taustalla viherkasvi ja sohva.

Öppna och kommande statsunderstöd

Öppna och kommande statsunderstöd

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.

Kommande statsunderstöd

Begynnelsetidpunkterna och teman för ansökan om statsunderstöd år 2024 är:

 

Januari

  • Kompetens inom cirkulär ekonomi med anknytning till renoveringsbyggnad

Februari-mars

  • Kompetens inom bioekonomi och biobaserade material så som textiler och förpackningsmaterial
     

Information om andra eventuella ansökningar om statsunderstöd  publiceras senare.

Läs mer om teman för ansökningar om finansiering för hösten 2024

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)