Skip to main content
Mies pitää keltaista säästöpossua kädessään. Taustalla viherkasvi ja sohva.

Öppna och kommande statsunderstöd

Öppna och kommande statsunderstöd

Sidan har uppdaterats den 16 juli 2024.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning kartlägger det aktuella läget gällande kontinuerligt lärande och sysselsättning med hjälp av statistik och beräkning av information. Utgående från denna information definierar servicecentret de utbildningar och kunnanderelaterade tjänster som borde finansieras.

Planerade statsunderstöd 2024

Begynnelsetidpunkterna och teman för ansökan om statsunderstöd år 2024 är:

Januari

  • Kompetens inom cirkulär ekonomi med anknytning till renoveringsbyggnad

Mars

  • Kompetens inom bioekonomi och biobaserade material 

April

  • Inga ansökningar planeras utlysas.

Maj

  • Övergång inom ren energi: Kommersiell och teknisk kompetens inom exportbranscherna

Juni-augusti

  • Inga ansökningar planeras utlysas.

September

  • Grundläggande digitala färdigheter (förverkligas med Europeiska unionens RRF-finansiering)
  • Övergången till ren energi: kompletterande ansökan inom temana för våren 2024 (förverkligas med Europeiska unionens RRF-finansiering)

Oktober

  • Utbildning av omsorgsassistenter 2024
  • Övergången till ren energi: Industriell träbyggnad, jord- och vattenbyggnad, vatten- och avfallshantering
  • Pilotförsök med modeller för studerande vid sidan av arbetet

 

Läs mer om teman för ansökningar om finansiering för hösten 2024

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)