Skip to main content
Joukko ihmisiä keskustelee yhdessä.

Hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande?

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

I pilotprojektet för uppsökande verksamhet piloteras en ny tjänst som går ut på att ordna grupphandledning som uppmuntrar deltagande i tilläggsutbildning i små företag (som sysselsätter 5–149 personer) och verksamhetsställen runtom i Finland.

Pilotprojektet är en del av en forskningshelhet som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och verkställs av Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Ekonomins forskningsinstitut Labore. Även Arbetshälsoinstitutet medverkar i framställandet av forskningsdata. Forskningshelheten utreder om delande av information gällande utbildning och deltagande i grupphandledning i företagen ökar personers deltagande i utbildning.

På grund av utformningen av forskningsplanen kan grupphandledningar förverkligas endast i företag som verkar på vissa postnummerorter och inom vissa branscher. Dessutom bör det vid varje grupphandledningstillfälle närvara minst en person vars högsta nivå på utbildning bygger på allmänbildande utbildning.

Information till företag

Behöver du nytt kunnande? Du kan hitta det möjligen i ditt eget företag med litet utvecklande av kunnande.


Vad?

 • En avgiftsfri och lätt tjänst, som erbjuder ditt företag och din personal skräddarsydd information om lokala utbildningsmöjligheter.
 • Målet är att uppmuntra personer som är sysselsatta i företagen, särskilt personer som är lågutbildade, att delta i utbildning.
 • Tjänsten är en del av en omfattande forskningshelhet.

Hur?

 1. En lokal expert inom utbildning kontaktar dig och utreder kompetenssituationen i ditt företag. Du kan också själv ta kontakt med tjänsteproducenten i ditt område och ta reda på om ditt företag tillhör tjänstens målgrupp.
 2. Experten planerar ett möte för er personal enligt er kompetenssituation.
 3. Ni kommer tillsammans överens om mötets tidpunkt och läge.
 4. Experten håller mötet för er personal. Minst en person vars utbildning bygger högst på en allmänbildande utbildning (endast grundskola, mellanskola, folkskola eller gymnasium) bör delta vid varje möte.

Målgrupp?

Tjänsten riktas till alla företag och verksamhetsorter som

 • är intresserade av att utveckla kunnandet hos sin personal
 • sysselsätter 5–149 personer
 • ligger inom tjänstens behörighetsområde
 • sysselsätter minst en person vars utbildning bygger högst på en allmänbildande utbildning.

Hur deltar man?

Kontakta tjänsteproducenten i ditt område och ta reda på om ditt företag tillhör tjänstens målgrupp. Läs mer om områden och områdenas kontaktpersoner nedan.

Tjänsteproducenterna som verkställer grupphandledningarna enligt område

Område: Helsingfors-Nyland

Område: Södra Finland

Område: Västra Finland

Område: Östra och Norra Finland

Kontakta oss

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)