Skip to main content
Hymyileviä ihmisiä katsoo paperia. Etualalla läpinäkyvä ilmoitustaulu, jossa on värikkäitä muistilappuja.

Läs mer om om pågående projekt

Projekt

Våra pågående projekt behandlar aktuella frågor inom sysselsättning och kontinuerligt lärande. Syftet med våra projekt är att till exempel befrämja tillgång till arbetskraft, motarbeta arbetslöshet och försäkra att arbetskraften är redo och har färdigheter att besvara kraven av framtidens arbetsliv. 

Läs mer om våra projekt som främjar utvecklander av kunnande och kontinuerligt lärande hos olika målgrupper!

Upptäck ditt kunnande

Skols agerar som sammankallande för den nationella Upptäck ditt kunnande -kampanjveckan som fokuserar på att upptäcka och uppvisa kunnande. Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion och att samla ihop olika aktörer runt ett gemensamt budskap. Under åren 2022-2023 finansieras kampanjen av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra).

Informationstjänsten inom prognostisering

Skols har startat ett projekt som går ut på att utveckla en informationstjänst inom prognostisering år 2022. Syftet med projektet är att utveckla ett nytt rapporteringssystem för prognostiseringsdata om behov av arbetskraft och kompetens på kort och medellång sikt.

Projektets utvecklingsarbete förverkligas med hjälp av Europeiska unionens Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) under åren 2022–2024. 

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

År 2022 startade Skols pilotprojektet för uppsökande verksamhet som utreder hur grupphandledning som ordnas i företag och distribution av information gällande utbildning ökar deltagande i utbildning hos personer, vars utbildning bygger på allmänbildande utbildning.

Näringslivets forskningsinstitut Etla och Työn ja talouden tutkimuslaitos Labore deltar i verkställandet av pilotprojektet.

Modell för stöd för lärande på arbetsplatser

Under år 2023 utvecklar Skols modeller och verktyg för arbetsplatser för identifierande av hinder för lärande och för stödande av lärande i arbete. Syftet är att hjälpa arbetsplatser med identifierande av hinder för lärande och med att ta dem i beaktande i arbete, samt att uppmuntra människor att delta i kontinuerligt lärande. I sista hand är målsättningen att hindra tillströmningen till arbetslöshet och utanför arbetskraften.

Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

På hösten 2023 sätter Skols igång ett pilotförsök som har att göra med utvecklande av basfärdigheter hos fångar och kompetensmärken som bearbetas i Utbildningsstyrelsen.

UKM och sakkunniga vid Rise och Utbildningsstyrelsen har deltagit i förberedelserna av pilotförsöket.  Även representanter för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet som har erfarenhet av samarbete med fängelser, så som Riihimäen kansalaisopisto, Turun kristillinen opisto och Länsi-Suomen opisto har deltagit i det förberedande arbetet. Bakgrundsutredningen för pilotförsöket har utförts av Silta-Valmennus ry.