Skip to main content
Upptäck ditt kunnande veckan

Det finns dold potential i alla av oss, och i och med upptäckande av kunnande kan vi börja dra nytta av potentialet!

Upptäck ditt kunnande

Vi tackar alla som deltog i Upptäck ditt kunnande -veckan detta år! Sammanlagt med 320 olika aktörer uppmuntrade vi igen tillsammans hundratusentals finländare att upptäcka och uppvisa sitt kunnande.  

Nu är det dags att orientera sig på framtiden. I fortsättningen har Skols tyvärr inte möjlighet att koordinera en storskalig Upptäck ditt kunnande -kampanjvecka. En positiv och uppskattande Upptäck ditt kunnande -synvinkel kommer dock att synas i Skols verksamhet även i fortsättningen. 

Vi hoppas på att Upptäck ditt kunnande -temat kommer att leva vidare även år 2024. Vi utreder som bäst hur Upptäck ditt kunnande -temat kunde synas i olika aktörers verksamhet i form av olika slags mindre och större gärningar även i framtiden. 

Vad handlar det om?

Vi sammankallar olika slags aktörer med att bygga och fira Upptäck ditt kunnande -veckan med oss från den 2 oktober till den 8 oktober 2023.

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Upptäck ditt kunnande -veckans effektivitet ligger i att den förverkligas tillsammans! Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper att medverka med oss.

Skols agerar som sammankallande för kampanjveckan och ordnar informationsmöten och olika slags introduktioner redan i god tid innan veckan.

På dessa sidor kan du hitta idéer på hur din arbetsgemenskap eller hobbyklubb kan delta i veckan. Tips ges också i informationsmöten och på sociala medier, så anmäl dig till våra möten och följ våra kanaler på Facebook, Twitter och Instagram. Hashtaggen på sociala medier är #UpptäckDittKunnande.

Följ våra kanaler på sociala medier

Hur kan jag delta?

Alla gemenskaper, företag, organisationer, institut, läroanstalter, nätverk och personer som är intresserade av ämnet är välkomna att delta i veckan.

Du eller din gemenskap kan delta med små gester eller stort till exempel på följande sätt:

 • Lyft fram ditt eget, arbetskamratens, studieområdets, yrkesgruppens, arbetsgemenskapens, hobbyklubbens eller en annan gemenskaps kunnande!
 • Ordna möten, evenemang eller workshops som är öppna för alla eller mer begränsat för egna klienter, medlemmar, personal, samarbetspartner och nätverk.
 • Erbjud verktyg och övningar för upptäckande av kunnande.
 • Lyft fram ämnet i egna informationskanaler och sociala medier: bloggar, artiklar, ställningstaganden, tweetar m.fl. Använd hashtaggen #UpptäckDittKunnande.
 • Dela med dig av innehåll som andra producerat och delta i den allmänna diskussionen.
 • För Dialogpaus-dialoger om igenkännande av kompetens.
 • Vad annat kommer du på? Kom på med idéer och berätta vitt och brett om dem i dina nätverk och informationskanaler!

Vi tror på att ni, aktörer som anmäler er och deltar i kampanjen, har den bästa förståelsen och kunskapen om olika sätt att hjälpa era egna målgrupper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande. Ni har möjlighet att lyfta fram betydelsen av ett viktigt ärende!

Gemenskaper som anmält sig som förverkligare av veckan kommer att skickas Upptäck ditt kunnande -logotypen och annat material som stöd för sin kommunikation.

Du hittar svar på ofta frågade frågor i underkanten av sidan. Du kan även kontakta oss via adressen info@jotpa.fi.

Nu börjar vi planera!

Bakgrund

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att befrämja den gemensamma målbilden mot livslångt lärande för Finland som engagerar 30 centrala samhälleliga aktörer. Enligt målbilden är det viktigt för individer och gemenskaper att kunna upptäcka och dra nytta av sitt kunnande.

Upptäck ditt kunnande -veckorna ordnades för första gången år 2021. Veckorna sammankallades då av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) och planerades i intensivt samarbete med Medborgarinstitutens förbund (MiF) och Studiecentralen Sivis. Över 350 olika aktörer deltog i veckorna.

År 2022 ansvarade Skols för första gången för sammankallandet av Upptäck ditt kunnande -veckan. Över 300 olika aktörer deltog i veckan och lyfte fram glädjebudskapet av kunnande och kunskaper via artiklar, videor, bildkampanjer, evenemang, diskussionsmöten och diverse tissel och tassel om kompetensrelaterat innehåll.

Våra viktigaste budskap

Under Upptäck ditt kunnande -veckan fokuserar vi på kompetenspotentialen som ligger gömd i oss alla. Kunnande och dess upptäckande bidrar till lycklighet! Människor slår ut i blom när de får hålla på med saker som de är bra på. Låt oss upptäcka mångsidigt kunnande och ge det en chans! 

När kunnande har upptäckts kan det eventuellt börja nyttjas. Portabilitet av kunnande har att göra med ibruktagande av kunnande - alltså att man kan utnyttja färdigheter som man fått till exempel under sin fritid även i arbetslivet. 

 • Kompetens skapas i många miljöer: i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i familjelivet, utbildningen, kurser osv. Kompetens som uppstår överallt är värdefull!
 • Alla har många slags kompetenser, och när man upptäcker detta hittar man sätt att använda sin kompetens. Identifiering av kompetens är framtidens allmänbildning.
 • Kompetens är värdefullt i sig, och att lägga märke till och synliggöra den är betydelsefullt med tanke på delaktighet, aktörskap, bildning, välbefinnande och sysselsättning.

Kompetens som skapas var som helst är värdefull – vare sig det sker i arbetslivet, vardagen, hobbyer, på fritiden, i familjelivet eller i utbildning.

 1. All verksamhet ska ha en koppling till upptäckande av människors kompetens och att göra den synlig.
 2. Kommunikationen om vikten av att lägga märke till kompetens är positiv, uppskattande, uppmuntrande och fokuserar på möjligheter.
 3. Man fokuserar på sådan kompetens som finns, och inte sådan som inte finns. Utvärdering, jämförelse, mätning och värdering av kompetens är inte en lämplig utgångspunkt för programmet för veckorna och den information som ges om dem.

Läs mer

Kontakta oss

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)