Skip to main content
Erätauko-dialogin logo

Samtal med andra människor är ett av de bästa sätten att få nya insikter om sin kompetens

Dialogpaus-dialoger

Samtal med andra människor är ett av de bästa sätten att få nya insikter om sin kompetens. Dialogpaus-dialogen, en metod för konstruktiv och jämlik diskussion, bidrar till detta syfte.

Man kan föra diskussioner med många slags grupper: med hobby- och studiegrupper, arbetsgemenskaper, kundgrupper eller till exempel människor som inte känner varandra. Diskussionerna behöver en ledare, och vi instruerar och handleder alla som anmäler sig.

Du kan ordna en diskussion på nätet eller som ett fysiskt möte. Vi instruerar och handleder alla som anmäler sig.

Vad är en Kompetensens Dialogpaus-dialog?

Alla skaffar sig kompetens i många olika miljöer, men det är alltid inte lätt att lägga märke till sin egen kompetens. Många finländare upplever också att de har kompetens som de i större omfattning skulle kunna utnyttja i samhället.

Kommunikation och andra människor har en central roll i att man inser vilken kompetens man har. Ett bra sätt att få upp ögonen för sin kompetens är jämlika och konfidentiella samtal. Syftet med Kompetensens Dialogpaus-dialog är att hjälpa diskussionsdeltagarna att upptäcka sin kompetens: kunskaper, färdigheter, styrkor, inställningar – allt man är bra på!

Dialogpaus-dialog

  • Minst 90 min.
  • Antalet deltagare 4–10 (på nätet) eller 6–12 (fysiskt möte) per grupp
  • En diskussionsledare (facilitator) per grupp
  • Diskussionen utgår från Dialogpaus-metoden som du kan läsa mer om här: dialogpaus.fi