Skip to main content

Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion (väteekonomi)

Upphandling
Ansökningstid: 20.9.2022 12:00 - 14.10.2022 12:00

Ansökningstiden har avslutats.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning som har att göra med värdekedjan inom väteekonomi. Utbildningen svarar på arbetsmarknadens nya krav på färdigheter som behövs inom ramen för en grön övergång.

Bakgrund

Bland annat Finlands och EU:s klimatmål, höjda energipriser samt avstående från fossila bränslen står i bakgrunden för upphandlingen av utbildning. Dessa punkter har ökat behovet av att komma upp med nya, i synnerhet utsläppsfria energiformer. Väte kommer att spela en betydlig roll inom utvecklandet av utsläppsfria energiformer i ett klimatneutralt energisystem.

Finland drar nytta av att stöda grundläggandet av sådan exportindustri, som använder el och rent väte och bygger på kolneutral produktion och i första hand på tillverkning av produkter med hög förädlingsgrad. Samtidigt kan möjligheter för att besvara den internationella efterfrågan på branschen utnyttjas. Ett av de viktigaste syften med upphandlingen är att försäkra tillgången till kunnig arbetskraft inom väteekonomi och dess värdekedja.

 

Genom utbildning får vi mer experter inom väteekonomi i Finland

Servicecentret upphandlar utbildning som stöder väteekonomi enligt följande:

  • Studiehelheter inom väteekonomi (20–40 studiepoäng): energiproduktion; produktion, logistik, samt produkter och användning av väte
  • Enskilda studieavsnitt som stöder värdekedjan inom väteekonomi (5–15 studiepoäng): studier inom ekonomi och politik
  • Enskilda studieavsnitt inom väteekonomi (5–10 studiepoäng): avskiljning och lagring av koldioxid, avskiljning och utnyttjande av koldioxid, Power to Liquid och Power to X -lösningar och förädlingsprocesser.

Upphandlingen omfattar utbildning som har att göra med värdekedjan inom väteekonomi. Utbildningen kan placera sig på alla utbildningsnivåer och inom alla kompetensområden, samt bestå av kombinationer av, och helheter på olika nivåer och inom olika kompetensområden.

Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter. Servicecentret kan inte upphandla examina eller examensdelar inom yrkesinriktad utbildning. Servicecentret kan inte heller upphandla personal- eller arbetskraftsutbildning eller utbildning som motsvarar endast ett företags behov.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 3,5 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer. I en sammanslutning registreras en organisation som huvudansvarig ansökare.

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 31 december 2024. Utbildningen bör planeras så att den huvudsakliga målgruppen av studerande är sysselsatta personer eller personer utanför arbetskraften. Utbildningen bör vara avgiftsfri för studerandena. Tjänsteproducenten är ansvarig för anskaffning av studerande.

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 på fredagen den 30 september 2022. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast på tisdagen den 4 oktober 2022.

Tidsfristen för anbudet går ut på fredagen den 14 oktober 2022 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under oktober 2022.

Vem kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar?

Alla privaträttsliga gemenskaper kan delta i konkurrensutsättningen av upphandlingar.

Anbud kan lämnas till exempel av

  • yrkeshögskolor och deras dotterbolag
  • privata anordnare av utbildning
  • privata företag
  • dotterbolag ägda av kommuner och samkommuner.