Skip to main content

Tre tjänsteproducenter har vunnit upphandlingen gällande utbildning inom väteekonomi

Meddelande
23.11.2022
Tuulivoimaloita sinistä taivasta vasten. Etualalla kaksi valkoista konttia, joiden kyljessä on akkua symboloiva kuvake.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlade utbildning inom väteekonomins värdekedja i september-oktober 2022. Utbildningarna besvarar nya kompetensbehov på arbetsmarknaden som behövs för en grön övergång.

Utbildningarna startar under första hälften av år 2023 och kan anordnas ända tills slutet av år 2024.

Snabba omstruktureringar av energiproduktion har orsakat behov av färdigheter inom vilka lämplig utbildning inte ännu erbjuds

I bakgrunden för upphandlingen står bland annat Finlands och EU:s klimatmålsättningar, höjda energipriser samt avskaffande av användning av fossila bränslen. Dessa punkter har ökat behovet av att komma på nya och i synnerhet utsläppsfria energilösningar. Väte kommer att ha en betydlig roll som möjliggörare av utsläppsfria lösningar inom ett klimatneutralt energisystem.

Det lönar sig i Finland att satsa på exportindustri som bygger först och främst på tillverkning av produkter av hög förädlingsgrad och kolneutral produktion och som använder el och rent väte. Samtidigt kan man utnyttja möjligheterna att svara på den internationella efterfrågan inom branschen. En av hörnstenarna inom detta är att försäkra tillgången på kunnig arbetskraft inom väteekonomins värdekedja.

För att utbildningen som nu upphandlas skulle så effektivt som möjligt besvara arbetslivets behov, har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning inlett ett nära samarbete med väteklustret och anordnare av utbildning. Avsikten är att utbildningen som upphandlas av servicecentret kan spridas i större omfattning och konsolideras som en del av utbildning inom väteekonomins värdekedja.

Läs mer om:

Utvalda tjänsteproducenter

Utvalda tjänsteproducenter förverkligar utbildning tillsammans med sina samarbetspartner

Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter:

Stiftelsen för Aalto-högskolan sr (samarbete med Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech: Aalto-universitetet, Vasa universitet, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto och LUT-yliopisto)

 • Studiehelheter i väteekonomi

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Ab (samarbete med Turun ammattikorkeakoulu Ab)

 • Studiehelheter i väteekonomi

Ramboll Finland Oy (samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT Ab)

 • Enskilda studier som stöder väteekonomins värdekedja: ekonomi
 • Enskilda studier som stöder väteekonomins värdekedja: politik
 • Koldioxidavskiljning och lagring (CCS)
 • Infångning och återanvändning av koldioxid (CCU)
 • P2L-kemikalier / P2X
 • Förädlingsprocesser

Till exempel utbildningen som koordineras av Stiftelsen för Aalto-högskolan sr förbereds och förverkligas av Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech, som består av Aalto-universitetet, Vasa universitet, Åbo Akademi, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto och LUT-yliopisto.  

”Utbildningarna börjar i januari 2023. Målgruppen för utbildningen består i synnerhet av personal i medlemsföretag som tillhör det nationella väteklustret, men studierna kan anpassas även för andra företag och aktörer, till exempel beslutsfattare. Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla, och alla sysselsatta personer kan delta. Samma studieavsnitt kommer att erbjudas även för examensstuderande vid universiteten,” berättar Katri Ventus, operativ direktör för FITech-universitetsnätverket.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar utbildning gällande väteekonomi från utvalda tjänsteproducenter till belopp av 3,5 miljoner euro. Upphandlingens summa delas upp i tre helheter:

 • Studiehelheter i väteekonomi: summa 3 miljoner euro
 • Enskilda studier som stöder väteekonomins värdekedja, ekonomi och politik: summa sammanlagt 0,2 miljoner euro
 • Enskilda studier i väteekonomi; koldioxidskiljning och lagring, infångning och återanvändning av koldioxid, Power to Liquid - och Power to X -teknologier, förädlingsprocesser: summa sammanlagt 0,3 miljoner euro.

Upphandlingsbeslutet har skickats till tjänsteproducenterna som deltagit i konkurrensutsättningen via det digitala anbudstjänstesystemet.

Mer information