Tidigare ansökningar


Upphandlingar

Kompetens inom koldioxidsänkor i skogsbruket

 • Tidsfristen för upphandlingen började: 7.4.2023 kl. 07.00
 • Tidsfristen för upphandlingen gick ut: 17.5.2023 kl. 12.00

Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion: batteriindustrin

 • Tidsfristen för upphandlingen började: 4.11.2022
 • Tidsfristen för upphandlingen gick ut: 30.11.2022 kl. 12.00

Digital och flerkanalig handel

 • Tidsfristen för upphandlingen började: 22.10.2022
 • Tidsfristen för upphandlingen gick ut: 23.11.2022 kl. 12.00

Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion (väteekonomi)

 • Tidsfristen för upphandlingen började: 20.9.2022
 • Tidsfristen för upphandlingen gick ut: 14.10.2022 kl. 12.00

Pilotprojekt för uppsökande verksamhet

 • Tidsfristen för upphandlingen började: 8.9.2022
 • Tidsfristen för upphandlingen gick ut: 7.10.2022 kl. 12.00

Statsunderstöd

Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik

 • Ansökningstiden började: 27.4.2023 kl. 16.15
 • Ansökningstiden gick ut: 31.5.2023 kl. 16.15

Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

 • Ansökningstiden började: 22.3.2023 kl. 16.15
 • Ansökningstiden gick ut: 31.5.2023 kl. 16.15

Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

 • Ansökningstiden började: 23.1.2023 kl. 16.15
 • Ansökningstiden gick ut: 7.3.2023 kl. 16.15

Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna

 • Ansökningstiden började: 10.11.2022 kl. 16.15
 • Ansökningstiden gick ut: 14.12.2022 kl. 16.15

Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

 • Ansökningstiden började: 5.10.2022 kl. 16.15
 • Ansökningstiden gick ut: 14.11.2022 kl. 16.15

Utbildning av omsorgsassistenter

 • Ansökningstiden började: 6.9.2022 kl. 10.00
 • Ansökningstiden gick ut: 6.10.2022 kl. 16.15

Behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin

 • Ansökningstiden började: 4.4.2022
 • Ansökningstiden gick ut: 16.5.2022 kl. 16.15

Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik

 • Ansökningstiden började: 4.4.2022
 • Ansökningstiden gick ut: 16.5.2022 kl. 16.15

Befrämjande av digitalisering och grön övergång

 • Ansökningstiden började: 4.4.2022
 • Ansökningstiden gick ut: 16.5.2022 kl. 16.15

Projektsida: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet


Beslut

2023: Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

 • Se listan på mottagare av understöd (meddelande den 24 april 2023)

2023: Digital och flerkanalig handel

 

2022: Statsunderstöd för stödande av grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna
2022: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering
2022: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet
2022: Behov av färdigheter som uppkommit genom strukturella förändringar inom energiproduktion: väteekonomi
2022: Utbildning av omsorgsassistenter
2022: Behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin
2022: Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik
2022: Befrämjande av digitalisering och grön övergång