Skip to main content
Käsi kirjoittamassa lyijykynällä kalenteriin.

Utbildningar som finansieras är huvudsakligen kortare i varaktighet än examen och besvarar arbetslivets kompetensbehov

Tidigare statsunderstöd

Tidigare ansökningar

Läs mer

11.7.2023
Rakennusalan työntekijä rakenteilla olevan talon edustalla. Taustalla näkyy sumua.
Med understödet stöder och förstärker man ställningen på arbetsmarknaden hos 1300 lågutbildade personer och utökar deltagande i utbildning
Meddelande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden till belopp av 5,2 miljoner euro.

10.7.2023
Lapsia varhaiskasvatuksen ammattilaisen kanssa lukemassa satua. Taustalla päiväkodin luokkahuone.
Över 400 nya studerande börjar kvalificerande studier inom småbarnspedagogik med statsunderstödet beviljat på våren 2023
Meddelande

Skols har beviljat statsunderstöd för kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik till belopp av under 2 miljoner euro.

24.4.2023
Iloinen sairaalan työntekijä hymyilee kameralle työasu päällään. Taustalla näkyy sairaalaa.
Över 500 nya studerande börjar utbildning av omsorgsassistenter med statsunderstödet beviljat på våren 2023
Meddelande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro.

22.12.2022
Mullan päällä vihreää siirtymää ja kiertotaloutta symboloivia rakennuspalikoita, joista muodostuu pyramidi. Taustalla vihreää kasvillisuutta
Kompetens som behövs för grön övergång stöds på maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna
Meddelande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som stöder grön övergång inom maskin-, metall-, transport- och logistikbranscherna till belopp av sammanlagt 3,9 miljoner euro.

15.12.2022
Henkilö puhuu kokouksessa ja osoittaa etusormellaan jotakin. Taustalla muita henkilöitä ja tietokone.
Tillgång till kunnig arbetskraft stöds inom yrken som genomgår omstrukturering
Meddelande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden till belopp av sammanlagt 8,2 miljoner euro.

4.7.2022
Valtionavustus
Statsunderstöd beviljas för 73 projekt på sommaren 2022
Meddelande

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd till belopp av sammanlagt 15,8 miljoner på sommaren 2022.

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)