Skip to main content

Projektunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands: 20 yrkeshögskolor testkör en riksomfattande verksamhetsmodell

Meddelande
31.1.2024
Sairaalan henkilökunnan jäsen kirjaa tietoja tietokoneella

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för pilotkörande av en verksamhetshelhet inom komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands. Understöd beviljades till belopp av sammanlagt 2,2 miljoner euro till ett samprojekt mellan 20 yrkeshögskolor runtom i Finland. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy agerar som den ansvariga huvudsökanden för samprojektet.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands var 13.10.–30.11.2023.  

Läs mer om:

Mottagare av understöd: Komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands

Denna ansökan om statsunderstöd utlystes samtidigt med undervisnings- och kulturministeriets (UKM) ansökan om diskretionär finansiering. Undervisnings- och kulturministeriets diskretionära finansiering har beviljats till samma samprojekt mellan yrkeshögskolor som utvecklar en riksomfattande verksamhetshelhet för komplettering av färdigheter hos sjukskötare som är bosatta i Finland och som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater. Med detta statsunderstöd som beviljas av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning finansieras pilotkörande av denna verksamhetshelhet samt samhörande språkstudier och uppsökande och stödande verksamhet. 

Enligt sökandenas planer kan cirka 260 sjukskötare som är bosatta i Finland och som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater delta i pilotkörande av verksamhetshelheten inom komplettering av färdigheter. 

I samprojektet som leds av Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy deltar följande yrkeshögskolor: 

 1. Centria-ammattikorkeakoulu Oy 
 2. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 
 3. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 
 4. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
 5. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 
 6. Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy 
 7. Karelia-ammattikorkeakoulu Oy 
 8. LAB-ammattikorkeakoulu Oy 
 9. Lapin ammattikorkeakoulu Oy 
 10. Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
 11. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 
 12. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 
 13. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 
 14. Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy 
 15. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 
 16. Turun ammattikorkeakoulu Oy 
 17. Vaasan ammattikorkeakoulu Oy 
 18. Yrkeshögskolan Arcada Ab 
 19. Yrkeshögskolan Novia Ab 

En riksomfattande och enhetlig verksamhetsmodell

Alla 20 yrkeshögskolor som anordnar utbildning för sjukskötare i Finland deltar i detta samprojekt. Projektets målsättning är att etablera gemensamma riksomfattande verksamhetsmodeller för möjliggörande av kvalificerande och sysselsättning i Finland av personer som avlagt sin sjukskötarexamen utanför EU- och EES-stater.

Läs mer om:

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)