Skip to main content

Utbildningar inom digital och flerkanalig handel börjar för arbetstagare på branschen

Meddelande
9.3.2023
Henkilö osallistuu tietokoneellaan etäkokoukseen. Tietokoneen ruudulla näkyy muita henkilöitä.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrenssättning och upphandlat utbildning inom digital och flerkanalig handel. Avsikten med utbildningarna är att utveckla kunskaperna hos personer som arbetar inom handelsbranschen särskilt inom delområden som omfattar digitalisering, grön övergång och internationell handel.

Utbildningarna börjar under våren 2023 och avslutas innan den 30 juni 2024.

Läs mer om:

Arbetstagare inom handelsbranschen utbildas för nya och nödvändiga uppgifter

Den upphandlade utbildningen är ämnad för personer som är sysselsatta på handelsbranschen. I bakgrunden för upphandlingen av utbildning står omvälvningen inom handelsbranschen i Finland. Branschens utveckling förnyas särskilt av digitalisering, förändringar i konsumentbeteende samt den internationella marknaden inom handelsbranschen. I och med utvecklingen har den inhemska handelsbranschen övergått från en traditionell aktör till en aktör inom den internationella marknaden. Den flerkanaliga handeln, och digitala marknadsplatser och -plattformar har haft en medverkan på denna utveckling.

På grund av omvälvningen inom handelsbranschen kommer gamla arbetsuppgifter att upphöra och behovet av nya kunskaper att växa på branschen. Eftersom omvälvningen inom handelsbranschen orsakar högre krav på nya och avancerade kunskaper inom arbetsuppgifterna, kommer en betydande del av personer som för närvarande arbetar med uppgifter som kräver en låg kunskapsnivå att vara tvungna att söka sig antingen till mer krävande arbetsuppgifter inom branschen, eller till andra lediga tjänster på andra branscher innan år 2035. På grund av denna förutsedda utveckling kommer ett avsevärt behov av tilläggsutbildning redan inom den närmaste framtiden riktas mot personer som arbetar med uppgifter som kräver en låg kunskapsnivå.

Utvalda tjänsteproducenter

Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter:

Digital handel

  • Aava Bang Oy
  • Y4 Works Oy

Företagsansvar, klimatarbete och färdigheter inom cirkulär ekonomi

  • Hyria Business Institute Oy i sammanslutning med Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
  • Y4 Works Oy

Kundupplevelse och kundtjänstfärdigheter inom flerkanalig handel

  • Hyria Business Institute Oy
  • Y4 Works Oy

Data-analys, informationsbaserat ledarskap, artificiell intelligens och robotik

  • TechClass Oy
  • Yrkeshögskolan Novia

Utbildningarna förbättrar bland annat produktivitet och hållbar verksamhet hos företag på handelsbranschen

Av utvalda tjänsteproducenter startar Hyria Business Institute Oy och SYKLI Oy tillsammans Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen -utbildningshelheten (Företagsansvar, klimatarbete och färdigheter inom cirkulär ekonomi) i maj 2023. Utbildningen befrämjar förståelse för hållbarhet i företag på handelsbranschen.

”Den som arbetar på handelsbranschen bör vara medveten om dagsaktuella miljöfrågor och konsumenternas miljömedvetenhet” säger Tom Ylönen, som arbetar som specialist i SYKLI Oy.

Utbildningarna som startar är betydelsefulla även med tanke på trivsel i arbetet och företagens produktivitet.

”Kompetens ökar arbetstagarnas välmående, vilket för sin del förbättrar branschens produktivitet. Bättre kundförståelse ökar även försäljningen. När arbetstagaren har kunskap om och förståelse för innehållet av sitt arbete trivs hen också bättre i sitt jobb,” konstaterar utbildningschef Heidi Grundström från Hyria Business Institute Oy.

Totalvärdet av upphandlingen är 2 miljoner euro. Upphandlingsbeslutet har skickats till tjänsteproducenterna som deltagit i konkurrensutsättningen via det digitala anbudstjänstesystemet.

Mer information

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)