Skip to main content

Tjänsteproducenten utvald för utvecklande och provanvändning av skalbar verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar

Meddelande
4.9.2023
Tuulivoimaloita merellä

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrensutsättning för upphandlande av en tjänstehelhet, vars syfte är att utveckla en skalbar verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar. Med positiva plötsliga strukturomvandlingar avses situationer i vilka behovet av arbetskraft ökar plötsligt inom en viss bransch eller regionalt. 

Utvecklande av modellen börjar under hösten 2023 och avslutas innan utgången av år 2024.  

Bekanta dig med ansökan om finansiering:

Verksamhetsmodellen provkörs inom vindkraftssektorn

I bakgrunden för upphandlingen står utvärderingen som genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU (2020–2022). Enligt utvärderingen kan det finländska utbildningssystemet endast nöjaktigt besvara positiva plötsliga strukturomvandlingar. Utmaningar orsakas särskilt av identifierande av kompetensbehov, finansiering och samverkan. 

Även enligt Arbets- och näringsministeriets undersökning borde verksamhetsmodeller som används i strukturomvandlingar utvecklas och nuvarande modeller förstärkas. Syftet med denna upphandling är att utveckla en verksamhetsmodell som kan anpassas för positiva plötsliga strukturomvandlingar på olika branscher. Upphandlingen provkörs inom vindkraftssektorn. 

Den utvalda tjänsteproducenten

Utgående från konkurrensutsättningen för upphandlingen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt som tjänsteproducent den följande anbudslämnaren: 

  • MDI, som är del av FCG Finnish Consulting Group Oy 

Den utvalda tjänsteproducenten MDI startar genomförandet av tjänstehelheten på hösten 2023. 

Totalvärdet av upphandlingen är 120 000 euro. Beslut om upphandlingen har skickats till de tjänsteproducenter som deltog i konkurrensutsättningen via det digitala anbudssystemet. 

Utvecklande av verksamhetsmodellen stöder tillgång till kompetent arbetskraft

Utvecklande av verksamhetsmodellen främjar det finländska samhällets förmåga att besvara positiva plötsliga strukturomvandlingar och att på ett föregripande sätt rikta kunnande till de branscher där det behövs nu och i framtiden. 

”Vi tar gärna itu med denna viktiga och utmanande uppgift! Det kommer att uppstå en akut brist på experter inom olika branscher och regioner i och med övergången till ren energi och massiva investeringar i sektorn. Med hjälp av verksamhetsmodellen som utarbetas kommer man förhoppningsvis bättre att kunna prognostisera behov och redan i förväg rikta nödvändig utbildning till uppgifter och branscher enligt uppgången i efterfrågan”, konstaterar Tommi Ranta från MDI som agerar som verksamhetsansvarig chef för projektet. 

Läs mer

Kontakta oss

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)