Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Utvecklande och provanvändning av verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar från kompetensens perspektiv

Meddelande
26.6.2023
Työntekijä katsomassa tuulivoimalaa. Taustalla pilvinen taivas.

Observera att detta handlar om en kortfattad upphandling som inte kommer att producera egentliga utbildnings- eller kompetenstjänster. Upphandlingens syfte är att producera en tjänstehelhet och endast en tjänsteproducent kan utväljas.

Ny upphandling konkurrensutsätts

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänstehelhet vars syfte är att utveckla en skalbar verksamhetsmodell inför positiva plötsliga strukturomvandlingar från kompetensens perspektiv. Verksamhetsmodellen kommer att provköras inom vindkraftssektorn.

Verksamhetsmodellens syfte är att främja tillgång till kompetent arbetskraft inför positiva plötsliga strukturomvandlingar.

Läs mer på sidan för ansökan om finansiering:

Bakgrund till upphandlingen

Med positiva plötsliga strukturomvandlingar avses situationer i vilka behovet av arbetskraft ökar plötsligt inom en viss bransch eller regionalt. Enligt utvärderingen som genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering kan utbildningssystemet endast nöjaktigt besvara positiva strukturomvandlingar. Utmaningar orsakas särskilt av identifierande av kompetensbehov, finansiering och samverkan. 

Enligt Arbets- och näringsministeriets undersökning borde verksamhetsmodeller som används i strukturomvandlingar utvecklas och nuvarande modeller förstärkas. Särskilt inom ramen för verksamhetsmodeller torde prognostisering och samarbete mellan olika aktörer utnyttjas. Även finansiering borde omvärderas så att det kunde distribueras på ett mer flexibelt sätt än i det nuvarande läget. 

Läs mer:

Skols upphandlar en tjänstehelhet

Tjänsten som upphandlas består av fyra delar:

  1. Kartläggning av kompetensbehov, som bör vara färdig senast den 31 oktober 2023.
  2. Koordinering av tjänsten, som verkställs inom tidsfristen 9/2023–11/2024. 
  3. Beskrivning av verksamhetsmodellen, som bör vara färdig senast den 31 oktober 2024. 
  4. Slutrapport, som bör vara färdig senast den 30 november 2024.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 120 000 euro. En tjänsteproducent utväljs.

Lämna anbud

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten. 

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan den 4 juli 2023 kl. 12.00. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast den 5 juli 2023 kl. 16.00.

Tidsfristen för anbudet går ut den 4 augusti 2023 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen så snart som möjligt, uppskattningsvis i mitten av augusti 2023.

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)