Skip to main content

Över 400 nya studerande börjar kvalificerande studier inom småbarnspedagogik med statsunderstödet beviljat på våren 2023

Meddelande
10.7.2023
Lapsia varhaiskasvatuksen ammattilaisen kanssa lukemassa satua. Taustalla päiväkodin luokkahuone.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik till belopp av under 2 miljoner euro. Understöd beviljades till 14 utbildningshelheter.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik var 27.4.–31.5.2023. Sammanlagt 19 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 2,9 miljoner euro.

Med utbildningarna svarar man på den akuta bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogik

Syftet är att utöka utbudet sådana kvalificerande studier som förutsätts av lagen för lärare inom småbarnspedagogik, socionomer och barnskötare. Målsättningen är att kvalificera personer som avlagt examen inom branschen utomlands, personer som arbetar inom småbarnspedagogik utan förutsatt behörighet, samt personer som söker sig till branschen från andra uppgifter.

Mottagare av understöd: Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik

I beslut om finansiering prioriterades en inriktning på arbetsmarknaden och arbetslivet.

Enligt sökandenas planer kan över 400 nya studerande börja kvalificerande utbildning inom småbarnspedagogik med det beviljade understödet.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet):

 • AEL-Amiedu Oy, Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi pätevöittävät opinnot Taitotalossa, 70 000 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, VaLas -Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 68 000 €
 • Helsingfors stad, Pätevöidy lastenhoitajaksi, 252 000 €
 • Jyväskylän yliopisto, Kestävä malli varhaiskasvatuksen osaajapulan ratkaisemiseksi 78 000 €
 • Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Sosionomista varhaiskasvatuksen sosionomiksi, 144 577 €
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiseen valmentavat opinnot, 536 881 €
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, VAKAASTI työelämään – pätevöidy varhaiskasvatuksen osaajaksi, 90 000 €
 • Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry, Osaamisnoste: varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin pätevöittävä osaamispalvelu 71 185 €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, Lisää hoitajia varhaiskasvatukseen, 156 700 €
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, PÄTEVÄ, 102 000 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, VakaX, 105 700 €
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy,     
  Varhaiskasvatuksen sosionomitutkintoon pätevöittävien opintojen digitalisointi ja opinnollistaminen 111 760 € 
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, JOVAP 75, 113 426 €
 • Vasa stad, Vetovoimaa varhaiskasvatukseen – Lastenhoitajien pätevöitymispolku Pohjanmaalla 67 300 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet. 

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansiering (skols.fi).

Skols utlyser följande ansökan om statsunderstöd i september 2023. Ansökan som kommer att utlysas är Utbildning av omsorgsassistenter 2/2023, Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården och Utvecklande av basfärdigheter hos fångar. Vi meddelar senare om ytterligare detaljer gällande tidtabellerna för dessa ansökningar.

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för finansiering

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)