Skip to main content

Fem tjänsteproducenter startar utbildningar inom batteriindustri

Meddelande
10.8.2023
Työntekijöitä kokeilemassa robotiikkaa

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har genomfört en konkurrensutsättning och upphandlat utbildning inom batteriindustrins värdekedja. 

Läs mer om ansökan om finansiering

Utbildningarna besvarar batteriindustrins nya kompetensbehov särskilt inom värdekedjans fram- och slutända, produktions- och processteknik samt underhåll. Genom utbildningarna genomförs nya kompetenshelheter som genomskär hela värdekedjan och som hjälper med att utveckla kompetensen både från ekonomins och den ekonomiska effektivitetens och den gröna övergångens perspektiv. 


Genom utbildning kan sysselsättning inom batteriindustrin och dess utveckling och internationell konkurrenskraft främjas på ett hållbart sätt.


Utbildningarna startar under år 2023 och kan anordnas ända tills slutet av oktober 2024. 

Bakgrund

I bakgrunden för upphandlingen står nya behov inom batteriindustrin och -branschen i Finland. Batteribranschen har under de senaste åren förstärkts med nya aktörer och betydliga investeringar. Finlands förutsättningar för skapande av en konkurrenskraftig och hållbar batteriindustri har kartlagts i den nationella batteristrategin som sträcker sig fram till år 2025. För att nå målsättningen i den nationella batteristrategin behövs det utveckling och utvidgande av kunskaper på branschen.

Läs mer om:

I den nationella batteristrategin har den allmänna kompetensnivån inom batterivärdekedjan i Finland uppskattats vara hög, men brist på experter förekommer särskilt i produktionsarbete och inom vissa fördjupade kompetensområden.

Det största behovet av arbetstagare förekommer i produktions- och processarbete när behovet av arbetskraft ökar på grund av kommande och nuvarande investeringsprojekt. Behov av fördjupade kunskaper behövs särskilt i framändan av batterivärdekedjan, alltså inom råvaror och material samt i slutändan, det vill säga inom återanvändning och återvinning av batterier. Förutom tekniska kunskaper behövs ansvarskompetens som genomskär värdekedjan för hela batteriindustrin samt konkurrenskraftfrämjande kompetens inom ekonomi.

Utvalda tjänsteproducenter

Utgående från konkurrensutsättningen har Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning godkänt följande anbudsgivare som tjänsteproducenter:

Gemensamma kunskaper inom hela värdekedjan: kompetens i produktions- och processarbete

 • Edunova Ab
 • Länsirannikon Koulutus Oy i sammanslutning med Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK och Sataedu Oy
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab i sammanslutning med Centria ammattikorkeakoulu Oy, Oy EduVamia Ab och Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Studier som genomskär och stöder batteriindustrins värdekedja: studier i miljöhållbarhet 

 • Länsirannikon Koulutus Oy i sammanslutning med Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK och Sataedu Oy
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Studier som genomskär och stöder batteriindustrins värdekedja: studier inom affärsverksamhet och kommersialisering

 • Oulun yliopisto
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab

Enstaka studier inom batteriindustrins värdekedja

 • Länsirannikon Koulutus Oy i sammanslutning med Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy SAMK och Sataedu Oy
  • Malmletning och förädling
  • Metallurgi
  • Kemisk teknik
  • Processteknik
  • Materialteknik 
  • Återvinningsprocesser
  • Behandling av batteriavfall
  • Robotteknik och automatisering
 • Oulun yliopisto
  • Malmletning och förädling
  • Kemisk teknik
  • Återvinningsprocesser
  • Robotteknik och automatisering

Med utbildningarna utvecklar man kompetensen hos experterna inom batteriindustri mot en framtid av hållbar energi

Av de utvalda tjänsteproducenterna startar Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab, Centria ammattikorkeakoulu Oy, Oy EduVamia Ab och Lab-ammattikorkeakoulu Oy tillsammans en utbildning på hösten 2023 som främjar kompetens inom produktions- och processarbete. Med utbildningen främjar man framtiden för hållbar energi och eltrafik.

”Det här är en fantastisk möjlighet för både oss utbildare och studerande att komma in i batteriteknologins spännande värld,” berättar Juho Heiska från Vasa yrkeshögskola.

Utbildningen har planerats för proffs som vill utvidga sitt kunnande, utveckla sig själv och bli banbrytare inom industrin.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda en utmärkt ram för utvecklande av studerandenas kompetenser och förberedande inför bemötande av industrins utmaningar, samt för befrämjande av målsättningen för hållbar utveckling. Tillsammans med toppspecialisterna vid våra läroanstalter bygger vi en unik inlärningsupplevelse,” berättar Heiska.

Totalvärdet av upphandlingen är 2 miljoner euro. 

Mer information

Anvisningar för användning av finansiering

Kontakta oss

Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)