Hyppää sisältöön
Suomen ja EU:n liput liehuvat

Tälle sivulle on koottu kaikki hankkeet, joille olemme myöntäneet RRF-rahoitusta

RRF-rahoitusta saaneet hankkeet

Tälle sivulle on koottu kaikki sellaiset Jotpan valtionavustukset ja hankinnat, jotka on toteutettu EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella eli RRF-rahoituksella.

Valtionavustus: Digitalisaatio ja vihreä siirtymä

Valtionavustus oli haettavissa 4.4.2022 - 16.5.2022.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy, Energiatehokkuutta julkiselle sektorille, 220,5 t €
 • Ahjolan Setlementti ry, Digitaitoja pienyrittäjille, 141 t €
 • Axxell Utbildning Ab; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi; Optima; Yrkesakademin i Österbotten (YA), Cirkulär ekonomi och digitalisering - hållbar utbildning för småföretag, 135 t €
 • Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y., Digihanke 2.0, 39 t €
 • Harjulan Setlementti ry; Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä; Suomen Diakoniaopisto SDO oy, UUSIKSI - osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn, 176 t €
 • Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö sr, Työelämän digiosaaja, 276 t €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta, 93 t €
 • Itä-Suomen yliopisto, Biodiversiteetti nyt - uutta osaamista vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ja biodiversiteetin ylläpitämiseksi, 281 t €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, 57 t €
 • Kalliolan Setlementti ry, Digiä iisisti - digitaitoja matalalla kynnyksellä, 250,5 t €
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy; Lapin ammattikorkeakoulu Oy; Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään - TIEJOT, 520 t €
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Green Deal -rakentaja, 160,5 t €
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Materiaalit ja Reliabiliteetti Integroituna vetytalouden tarpeisiin (MARIT), 168 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Uudet osaamispolut energia-alalle, 445 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, DTS4AI - Digitalents Springboard 4 AI, 440 t €
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf, Digitaidoilla parempaan työelämään, 227 t €
 • Oulun kaupunki, Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa - JODY, 160 t €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus, 171 t €
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Ohjelmistosuunnittelu ja data-analytiikka, 146 t €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus, 95 t €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kielipainotteinen digiosaajakoulutus maahanmuuttajille, 44 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kiertotalouden osaajat, 142 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään - koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla, 171 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, ICT-alan osaajan syventävä koulutus tietointensiiviseen ohjelmisto-osaamiseen, 171 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Green Traffic, 83 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kyberturvallisuuden osaajakoulutus, 157 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Digiajan työnjohdon osaajakoulutus, 118 t €
 • Turun kaupunki, VIPU - Vihreä siirtymä puhtauspalvelualalle, 80 t €
 • Turun kristillisen opiston säätiö sr, Digitaitokoulutukset maahanmuuttajanaisille ja heikon koulutustaustan omaaville vangeille, 92,5 t €
 • Turun yliopisto, Kestävä web-kehitys -koulutus, 234,5 t €
 • Turun yliopisto, Vihreät ICT-hankinnat, 234 t €
 • Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf; TJS Opintokeskus, Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena, 263 t €
 • Åbo Akademi; Hanken Svenska Handelshögskolan, Vasa; Yrkeshögskolan Novia, institutionen för hälsa och välfärd, Pro Digi Lead, 304 t €

Valtionavustus: Työmarkkina-asemaa vahvistavat osaamispalvelut

Valtionavustus oli haettavissa 22.3.2023 - 31.5.2023.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Förberedande program för internationella talanger, 66 500€
 • Careeria Oy, Täsmänä töihin, 316 500 €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Suomenkielinen MaRa-alan koulutuspaketti 134 000 €
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy, Tilalle töihin, 118 000 €
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Sairaanhoitajan uralle, 39 532 €
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Senioreiden liiketoiminta- ja digiosaamisen vahvistaminen tavoitteena yrittäjyys tai työllistyminen, 199 714 €
 • Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Osaamisen kautta eteenpäin!, 72 450€
 • Kajaanin kaupunki, Osaajaksi ravintola-alalle, 78 000 €
 • Kalliolan Setlementti ry, Tehosta osaamistasi ja menesty työelämässä, 253 400 €
 • Kansanvalistusseura sr, Digitaidoilla eteenpäin, 76 650 €
 • Kiipulasäätiö sr, Täsmäpolut työelämään, 383 550 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Työmarkkina-aseman vahvistamisen yksilöllisten opintopolkujen avulla, 182 200 €
 • Lahden kansalaisopiston säätiö sr, Välimerkki – väylä lisämeriiteille, 65 100 €
 • Lapin Yliopisto, Osaava ikääntyvä yrittäjä, 91 800 €
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Osaamista kone- ja metallialalle, 256 000 €
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kotiavustajaksi Länsi-Uudellemaalle 43 000 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, CleanWin-Palvelutarjotin puhtausalalle, 138 300 €
 • Mikkelin kaupunki, 55+ Media- ja digitaito kyvykkyyden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten, 162 350 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Artesaanin matkassa, 375 200 €
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus, Kylätyöntekijä saamelaisalueella, 74 701 €
 • Sastamalan kaupunki, Työmarkkina-asemaa parantavien osaamispalveluiden kehittäminen Sastamalassa, 110 660 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, ROKKAA-Ravitsemisala osaa – kauhan kahvasta ammattiin, 154 700 €
 • Seinäjoen kaupunki, YEP – Yksilöllisesti eteenpäin, 152 090 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Komeetta osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle, 327 500 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Eläkkeeltä yrittäjäksi, 111 500 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Palvelualoilta moniosaajaksi, 252 000 €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kokemuksesta kasvua koulutussektorille, 58 460 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, RoboKop, 348 500 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Mentorin Buddy – Korkeakoulutukseen hakeutumista tukeva mentorointiohjelma, 64 000 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Rakennusalan Työnjohdon Osaajakoulutus, 159 100 €
 • Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf, Kouluttaudu työryhmän vetäjäksi rakennusalalle! Koulutus rakennusalalla työskenteleville maahanmuuttajille englannin, ukrainan ja venäjän kielellä tuettuna, 146 500 €
 • Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf, Kouluttaudu perehdyttäjäksi, työnopastajaksi tai esihenkilöksi varastoalalle! Koulutus varastoalalla työskenteleville maahanmuuttajille arabian, somalian, turkin ja englannin kielellä tuettuna, 150 500 €
 • Vaasan kaupunki, Työvirtaa – Osaamista ja valmiuksia ravintola-alalle 54 750 €

Valtionavustus: Hankeavustus englanninkieliseen kone- ja tuotantotekniikan oppisopimuskoulutukseen

Valtionavustus oli haettavissa  16.10.2023 - 4.12.2023.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä):

 • Vaasan kaupunki, Vamia Stainless - Skills for Production Technology, 259 600 €
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, Oppisopimuksella metallin osaajaksi (in english), 114 400 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Lisäosaamista vieraskielisille valmistavan teollisuuden tarpeisiin, 439 372 € 

Valtionavustus: Hankeavustus tuulivoima-alan osaamispalveluihin

Valtionavustus oli haettavissa 1.11.2023 12:00 - 1.12.2023.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, FITech Tuulivoiman hankekehitys, 140 900,00 €
 • AEL-Amiedu Oy, Tuulivoimaosaaja, 308 000,00 €  
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Tuulivoima-alan osaajaksi, 99 000,00 €
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, TuuliJEDU, 764 000,00 € 
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Tuulivoimaosaamisesta kilpailukykyä vihreässä siirtymässä, 147 500,00 €  
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, TUULITUO – Tuulivoima-alalle tekijöitä ja uutta osaamista Kainuuseen, 306 100,00 €  
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Neljän tuulen voima - tuulivoimaosaamista Lappiin, 262 850,00 € 
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, TUULI –Uutta nostetta tuulivoima-alan osaamistarpeisiin, 339 000,00 €   
 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä, Vuoksin tuulivoimakoulutus, 202 500,00 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Osaamista tuulivoima-alan asennus- ja ylläpitotöihin, 179 140,00 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, TurVaTuuli,  207 261,00 €   
 • Työtehoseura ry, Tuulivoima-alan nostotöiden täydennyskoulutus ajoneuvonosturinkuljettajille, 199 500,00 €  

Hankinta: Tietoturvaan, kyberturvallisuuteen ja datatalouteen liittyvät osaamispalvelut

Valtionavustus oli haettavissa  3.11.2023 10:00 - 4.12.2023.

Päätöksiä avustusten saajista ei ole vielä tehty.

Ota yhteyttä

Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)