Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilö istuu bussissa katsoen ikkunasta ulos ja pitää kännykkää kädessään.

1. Rekisterinpitäjä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
PL 380, 00531 Helsinki

kirjaamo@jotpa.fi

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava
projektipäällikkö Antti Kanes, info@jotpa.fi

3. Rekisterin nimi

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tapahtumista ja toiminnasta tiedottamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö

Kerättävät käyttäjätiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja mahdollinen tehtävänimike. 
Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Rekisteröity voi pyytää tietonsa poistettavaksi rekisteristä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot perustuvat rekisteröidyn itse antamiin tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväksi tiedot, jotka hänestä on rekisteriin tallennettu.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä, jonka käsittely on rajattu organisaation sisällä asiaankuuluville henkilöille.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa rekisterinpitäjältä. 

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjausta ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus 

  • Tarkistaa itseään koskevat tiedot.
  • Pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
  • Peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
  • Tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
     

Pyyntö edellä mainittujen toimintojen tekemiseen tulee osoittaa rekisterin yhdyshenkilölle.

11. Lisätietoa

Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Lisätietoa saa sähköpostitse osoitteesta info@jotpa.fi.

Kanes, Antti
projektipäällikkö
(tietojärjestelmät)