Hyppää sisältöön

Tuulivoima-alan koulutuksen voi aloittaa yli 560 uutta opiskelijaa

Tiedote
2.1.2024
Tuulivoimaloita pellolla

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta tuulivoima-alan osaamispalveluihin yhteensä n. 3,1 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 12 koulutuskokonaisuudelle eri puolille Suomea.  

Valtionavustushaku tuulivoima-alan osaamispalveluihin järjestettiin 1.11.2023 - 1.12.2023. Hakemuksia saapui 12 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä n. 3,3 miljoonalla eurolla.

Avustus toteutetaan EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella (RRF-rahoitus).  

Lue lisää valtionavustuksesta

Avustuksella tuetaan nopeasti kasvaneen tuulivoima-alan työllisyyttä

Suomen tuulivoima-ala on kasvanut nopeasti viime vuosina. Tämä on johtanut kasvavaan työvoiman tarpeeseen alan monissa tehtävissä. Tämän avustuksen tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman saatavuutta tuulivoimasektorilla erityisesti asennus-, huolto- ja kunnossapitohenkilöstön osalta. Samalla tavoitteena on luoda selkeitä koulutuspolkuja alalle ja vahvistaa alan koulutustarjontaa.

Avustuksen saajat: Hankeavustus tuulivoima-alan osaamispalveluihin

Hakijoiden suunnitelmien mukaan tuulivoima-alan osaamispalveluihin voi osallistua noin 560 uutta opiskelijaa.  

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • Aalto-korkeakoulusäätiö sr, FITech Tuulivoiman hankekehitys, 140 900,00 €
 • AEL-Amiedu Oy, Tuulivoimaosaaja, 308 000,00 €  
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Tuulivoima-alan osaajaksi, 99 000,00 €
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, TuuliJEDU, 764 000,00 € 
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Tuulivoimaosaamisesta kilpailukykyä vihreässä siirtymässä, 147 500,00 €  
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, TUULITUO – Tuulivoima-alalle tekijöitä ja uutta osaamista Kainuuseen, 306 100,00 €  
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Neljän tuulen voima - tuulivoimaosaamista Lappiin, 262 850,00 € 
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, TUULI –Uutta nostetta tuulivoima-alan osaamistarpeisiin, 339 000,00 €   
 • Suupohjan Koulutuskuntayhtymä, Vuoksin tuulivoimakoulutus, 202 500,00 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Osaamista tuulivoima-alan asennus- ja ylläpitotöihin, 179 140,00 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, TurVaTuuli,  207 261,00 €   
 • Työtehoseura ry, Tuulivoima-alan nostotöiden täydennyskoulutus ajoneuvonosturinkuljettajille, 199 500,00 €  

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet (jotpa.fi).

 

Tuulivoima edistää vihreää siirtymää

Erilaiset uusiutuvat energiamuodot, kuten tuulivoima ovat keskeinen osa vihreää siirtymää. Aalto-yliopiston professori Mikä Järvinen ja FITechin johtokunnan puheenjohtajan Petri Suomala kertovat näkemyksiään uudesta tuulivoima-alan koulutuksesta: ”Tuulivoima on keskeinen tekijä vihreässä siirtymässä ja se on myös edellytys puhtaan vedyn tuotannolle Suomessa. Ala tarvitsee osaavia tekijöitä, ja on tärkeää että toimijoiden asiantuntijuus kattaa tekniset, taloudelliset, yhteiskunnalliset sekä ympäristöön ja luontoon liittyvät vaatimukset. Haluamme FITechissä luoda joustavan tuulivoiman koulutuskokonaisuuden, jossa on valinnaisuutta huomioiden aikuisopiskelijoiden erilaiset taustat. Tämän rahoituksen turvin saamme uusiutuvan energian koulutustarjontaamme erityisesti tuulivoimaan liittyvää koulutusta. Tämä toimii alkuna energia-alan koulutuksemme laajentumiselle, johon panostamme tulevina vuosina.” 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn rehtori Erkki Juola näkee Jotpan rahoituksen hyödyttävän koko Pohjois-Suomen alueen tuulivoima-alan kehittymistä: ”Hankkeen avulla toteutettavat koulutukset tukevat tuulivoima-alan osaamisen lisääntymistä alueella. Hankkeella vastataan alueen tuulivoimayhtiöiden ja sähköverkon rakentamisen työvoimatarpeisiin avustamalla yrityksiä soveltuvien henkilöiden rekrytoinnissa ja koulutuksessa.”

Tutustu huolella rahoituksen käyttöohjeisiin

Ota yhteyttä

Hakanen, Jarno
kehittämispäällikkö
(jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, strateginen suunnittelu)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)