Hyppää sisältöön

Korjausrakentamisen osaamispalvelut käynnistyvät 800 opiskelijalle

Tiedote
29.4.2024
Kolme miestä rakennuskypärät ja -varusteet päällä. Kuva tarkentuu mieheen, joka hymyilee ja lyö yhteen käsiä, joista pöllähtää rakennuspölyä ilmaan.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta korjausrakentamisen osaamispalveluihin yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 19 koulutuskokonaisuudelle eri puolille Suomea.   

Valtionavustushaku korjausrakentamisen osaamispalveluihin järjestettiin 22.1.2024-8.3.2024. Hakemuksia saapui 20 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä noin 2,9 miljoonalla eurolla. 

Avustus toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella (RRF-rahoitus).

Lue lisää valtionavustuksesta

Avustuksella edistetään laadukasta korjausrakentamista

Korjausrakentamisen työvoiman saatavuuden turvaaminen ja alan osaamistarpeiden muutokset edellyttävät osaamisen kehittämistä. Osaamistarpeiden muutoksiin vaikuttavat muun muassa Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset sekä uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki.

Avustuksen tavoitteena on edistää laadukasta korjausrakentamista ja nostaa rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisastetta. Samalla keskeinen tavoite on löytää toimivia ja uusia malleja työn ohessa opiskeluun sekä valmistautua uuden rakentamislain säädöksiin.

 

Avustuksen saajat: Hankeavustus korjausrakentamisen osaamispalveluihin 

Hakijoiden suunnitelmien mukaan korjausrakentamisen osaamispalveluihin voi osallistua noin 800 uutta opiskelijaa.   

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy: Korjausrakentamisen suunnittelu ja toteutus, 311 000 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä: Korjausrakentaja Pro, 80 400 €
 • Etelä-Savon Koulutus Oy: Korjausrakentamisella tulevaisuuteen, 53 200 € 
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Vastuullinen korjausrakentaminen – tarpeesta tilaukseen, 49 800 €
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia: Rakennusalan kestävyys- ja kiertotalousosaaminen, 86 800 €  
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy: Kestävän korjausrakentamisen osaaja, 246 678 €
 • Optima samkommun: Forum och kompetens för cirkulärt byggande, 90 000 €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä: Korjausrakentamiseen lisäosaamista, 30 800 €
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO: KORKI - Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla, 489 675 €
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy: Korjausrakentaminen ja kiertotalous, 119 000 €
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: KOTU – Korjausrakentamisen tulevaisuus: Rakentamislaki, kiertotalous ja digitalisaatio, 137 500 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr: Kestävää korjausrakentamista, 145 300 €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy: Kiertotalous korjausrakentamishankkeiden johtamisessa, 48 800 €
 • Tampereen kaupunki: Korjausrakentamisen Osaamispolku, 195 049 €  
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr: Kiertotalousosaamista rakennusalalle, 123 000 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr: Korjausliike – korjausrakentamisosaamisen koulutus, 130 000 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy: Uusi rakennuslaki kestävässä korjausrakentamisessa, 150 000 €  
 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi: Kestävän korjausrakentamisen täsmäkoulutus, 120 500 €  
 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi: Hållbarhetskompetens för byggarbetsledare vid reparationsbyggande, 71 000 €  

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. 

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet.  

 

Avustuksella järjestetään käytännönläheistä koulutusta korjausrakentamisesta ja kiertotaloudesta

Avustusta saanut Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO järjestää käytännönläheisen koulutuksen, joka vastaa korjausrakentamisen koulutustarpeeseen.  

"Koulutus tukee työvoiman saatavuutta sekä kiertotalous-, vähähiilisyys- ja energiatehokkuustavoitteita. Korjausrakentaminen ja kiertotalous työmaalla -koulutus kehittää ja lisää osallistujan ammatillista osaamista korjausrakentamisen tuotanto- ja työmaatekniikassa ja korjaustyömaan johtamisessa. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia johtaa työmaan kiertotaloustoimenpiteitä.  Monimuotototeutuksena järjestettävään koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa", kertoo projektipäällikkö Katariina Heikkinen RATEKOsta. 

Ota yhteyttä

Hakanen, Jarno
kehittämispäällikkö
(jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, strateginen suunnittelu)