Hyppää sisältöön

Biotalousosaamisen ja biopohjaisten materiaalien osaamispalvelut käynnistyvät 420 opiskelijalle

Tiedote
21.5.2024
Tummahiuksinen henkilö järjestelee vaaterekkiä, jossa on värikkäitä vaatteita.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta biotalousosaamiseen ja biopohjaisiin materiaaleihin liittyviin osaamispalveluihin yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 9 koulutuskokonaisuudelle eri puolille Suomea.   

Valtionavustushaku biotalousosaamisen ja biopohjaisiin materiaaleihin liittyvän osaamisen kehittämiseen järjestettiin 4.3.2024-12.4.2024. Hakemuksia saapui 9 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä noin 1,2 miljoonalla eurolla. 

Avustus toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksella (RRF-rahoitus).

Lue lisää valtionavustuksesta

Avustuksella edistetään tekstiili- ja pakkausalojen kestävää kehitystä ja osaavan työvoiman saatavuutta

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea uusien, vähähiilisten ja ekologisesti kestävien teknologioiden, ratkaisujen, tuotteiden ja prosessien kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa, soveltamista ja kaupallistamista tekstiili- ja pakkausaloilla. Samalla tavoitteena on vastata näiden alojen yritysten osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin kouluttamalla pääasiassa alalla jo työskentelevää henkilöstöä. 

Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa sellaisten koulutuskokonaisuuksien järjestäminen, joilla voidaan jatkossa ennakoivasti ja nykyistä tehokkaammin vastata puhtaaseen siirtymään liittyviin osaamisvaatimuksiin tekstiili- ja pakkausalojen tehtävissä. Näitä osaamisvaatimuksia ovat esimerkiksi vähähiiliseen teknologiaan siirtyminen ja kiertotalousosaamisen lisääminen.

Avustuksen saajat: Hankeavustus biotalousosaamisen ja biopohjaisiin materiaaleihin liittyvän osaamisen kehittämiseen

Hakijoiden suunnitelmien mukaan osaamispalveluihin voi osallistua noin 420 uutta opiskelijaa.   

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä) 

  • Helsingin kaupunki, Elinkaariosaamista tekstiili- ja vaatetusalalle, 97 300 € 
  • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy & Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kiihdytä kiertotaloudella - Uutta arvonluontia tekstiili- ja muotialalle, 72 950 € 
  • Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Biopohjaisten ja uusiomateriaalien kestävät ratkaisut tekstiilialalla, BioTek, 286 500 € 
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Biomateriaaliosaamisen lisääminen yritysten tarpeisiin - BILLY, 155 500 € 
  • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Vastuullisuus ja tulevaisuuden kuluttaja brändin keskiössä, 116 620 € 
  • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit (PacTex), 136 880 € 
  • Tampereen kaupunki, Tekstiili- ja muotialan kiertotalousosaaja -koulutus, 96 000 € 
  • Työtehoseura ry, Vastuullinen ja brändipohjainen tuotekehitysohjelma puu-, sisustus- ja verhoilualan pienyrittäjille ja yrittäjäksi aikoville, 135 500 € 
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy, EKOVIRTA - Kestävät käytännöt, 100 733 € 

 

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. 

Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet. 

Avustuksella alan ammattilaiset päivittävät vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n Vastuulliset pakkaukset ja tekstiili (PacTex) -koulutus tukee pakkaus- ja tekstiilialoilla työskentelevien puhtaan siirtymän ja biopohjaisten materiaalien osaamista.  

“Koulutus lisää osallistujan osaamista vastuullisesta markkinoinnista, vastuullisuusraportoinnista, kiertotalouden liiketoiminnasta, biopohjaisista pakkauksista ja tekstiileistä sekä pakkausten ja tekstiilien kierrätyksestä, huomioiden myös ajankohtaiset EU-säädökset. Verkko-opinnoista ja lähi/etäpäivistä koostuvaan koulutukseen voi osallistua joustavasti työn ohessa. Koulutukseen osallistuvat voivat suorittaa yhden tai useamman opintojakson oman osaamistarpeen mukaan. Koulutuksen avulla lisätään pakkaus- ja tekstiilialan osaavan työvoiman saatavuutta”, kertoo tekstiili- ja materiaalitekniikan lehtori Marja Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:stä. 

 

Tekstiili- ja muotiala on suurten mahdollisuuksien ja haasteiden edessä digivihreässä siirtymässä. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Auri Kohola iloitsee alalle rakentuneista koulutushankkeista. 

"Kestävä kehitys, kiertotalous ja vastuullisuus mahdollistavat suomalaiselle tekstiili- ja muotialalle uusia liiketoimintamalleja, uusia tuotteita ja palveluita, uusia työpaikkoja sekä edelläkävijyyttä. Lisäksi EU on suuntaamassa toimialalle historiallisen suurta määrää sääntelyä, jolla pyritään tekemään kasvusta ilmastoneutraalia ja luontoa kunnioittavaa. Nämä mahdollisuudet ja vaatimukset edellyttävät korkeatasoisen suomalaisen osaamisen ylläpitoa, päivittämistä ja täysin uuteenkin hyppäämistä, jotta pääsemme kiinni kasvupotentiaaliin. Jotpan rahoittamat koulutukset ovat erittäin tarpeellisia tässä toimialan murroksessa", Kohola kertoo. 

Ota yhteyttä

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)