Hyppää sisältöön

Avustuksella tuetaan 1300 matalasti koulutetun henkilön työmarkkina-aseman vahvistusta sekä lisätään koulutukseen osallistumista

Tiedote
11.7.2023
Rakennusalan työntekijä rakenteilla olevan talon edustalla. Taustalla näkyy sumua.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta työmarkkina-asemaa vahvistaviin osaamispalveluihin yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 33 koulutuskokonaisuudelle. 


Valtionavustushaku työmarkkina-asemaa vahvistaviin osaamispalveluihin järjestettiin 22.3.-31.5.2023. Hakemuksia saapui 59 kappaletta, ja avustusta haettiin yhteensä 10,8 miljoonalla eurolla. 

Avustuksen tausta

Suomalaisen koulutusjärjestelmän oleellisimpia heikkouksia ovat lyhyiden, työelämärelevanttien osaamis- ja koulutuspalveluiden vähäinen määrä sekä opiskelijahankinnan, ohjauksen sekä opiskelun aikaisen tuen puute. 

Lue lisää aiheesta

Koulutukset on suunnattu koulutukseen erityisen tervetulleille ryhmille

Avustus toteutetaan EU-komission elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisella rahoituksella (RRF-rahoitus). Tämän valtionavustuksen tavoitteena on tavoittaa matalasti koulutettuja, lisätä koulutukseen osallistumista ja tarjota työmarkkina-asemaa vahvistavia osaamispalveluita sellaisille ryhmille, jotka osallistuvat jatkuvan oppimisen palveluihin muuta väestöä merkittävästi vähemmän. Näitä koulutukseen erityisen tervetulleita ryhmiä ovat esimerkiksi enintään perusasteen koulutuksen suorittaneet henkilöt, yli 55-vuotiaat henkilöt ja sellaiset henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.


Avustettavien koulutusten ja muiden osaamispalveluiden kohderyhmänä ovat sellaisilla aloilla työskentelevät, joilla on runsaasti epätyypillisiä työsuhteita, pulaa osaavasta työvoimasta ja matala palkkataso tai akuutti kohtaanto-ongelma.

Avustuksen saajat: Työmarkkina-asemaa vahvistavat osaamispalvelut

Avustuksella rahoitetaan pääasiassa lyhytkestoisia työmarkkinarelevantteja osaamispalveluita, joihin yhdistetään vahvasti myös koulutuksen ohjaus ja erilaiset tukitoimet.

Valintapäätöksissä priorisoitiin työmarkkina ja työelämälähtöisyyttä.  Priorisoimme erityisesti sellaisia projekteja, joissa oli nimetty relevantteja työelämäkontakteja ja kuvattu laadukkaasti kohderyhmän tavoittamiseen tähtäävät keinot. 

Hakijoiden suunnitelmien mukaan avustuksella voidaan tukea yli 1300 matalasti koulutetun työmarkkina-aseman vahvistusta.


Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Förberedande program för internationella talanger, 66 500€
 • Careeria Oy, Täsmänä töihin, 316 500 €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Suomenkielinen MaRa-alan koulutuspaketti 134 000 €
 • Hämeen ammatti-instituutti Oy, Tilalle töihin, 118 000 €
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Sairaanhoitajan uralle, 39 532 €
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Senioreiden liiketoiminta- ja digiosaamisen vahvistaminen tavoitteena yrittäjyys tai työllistyminen, 199 714 €
 • Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Osaamisen kautta eteenpäin!, 72 450€
 • Kajaanin kaupunki, Osaajaksi ravintola-alalle, 78 000 €
 • Kalliolan Setlementti ry, Tehosta osaamistasi ja menesty työelämässä, 253 400 €
 • Kansanvalistusseura sr, Digitaidoilla eteenpäin, 76 650 €
 • Kiipulasäätiö sr, Täsmäpolut työelämään, 383 550 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Työmarkkina-aseman vahvistamisen yksilöllisten opintopolkujen avulla, 182 200 €
 • Lahden kansalaisopiston säätiö sr, Välimerkki – väylä lisämeriiteille, 65 100 €
 • Lapin Yliopisto, Osaava ikääntyvä yrittäjä, 91 800 €
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Osaamista kone- ja metallialalle, 256 000 €
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kotiavustajaksi Länsi-Uudellemaalle 43 000 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, CleanWin-Palvelutarjotin puhtausalalle, 138 300 €
 • Mikkelin kaupunki, 55+ Media- ja digitaito kyvykkyyden parantaminen ja tekoälykoulutus työmarkkinoita varten, 162 350 €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Artesaanin matkassa, 375 200 €
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus, Kylätyöntekijä saamelaisalueella, 74 701 €
 • Sastamalan kaupunki, Työmarkkina-asemaa parantavien osaamispalveluiden kehittäminen Sastamalassa, 110 660 €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, ROKKAA-Ravitsemisala osaa – kauhan kahvasta ammattiin, 154 700 €
 • Seinäjoen kaupunki, YEP – Yksilöllisesti eteenpäin, 152 090 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Komeetta osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle, 327 500 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Eläkkeeltä yrittäjäksi, 111 500 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Palvelualoilta moniosaajaksi, 252 000 €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kokemuksesta kasvua koulutussektorille, 58 460 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, RoboKop, 348 500 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Mentorin Buddy – Korkeakoulutukseen hakeutumista tukeva mentorointiohjelma, 64 000 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Rakennusalan Työnjohdon Osaajakoulutus, 159 100 €
 • Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf, Kouluttaudu työryhmän vetäjäksi rakennusalalle! Koulutus rakennusalalla työskenteleville maahanmuuttajille englannin, ukrainan ja venäjän kielellä tuettuna, 146 500 €
 • Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf, Kouluttaudu perehdyttäjäksi, työnopastajaksi tai esihenkilöksi varastoalalle! Koulutus varastoalalla työskenteleville maahanmuuttajille arabian, somalian, turkin ja englannin kielellä tuettuna, 150 500 €
 • Vaasan kaupunki, Työvirtaa – Osaamista ja valmiuksia ravintola-alalle 54 750 €

Avustuspäätökset on toimitettu hakemuksissa ilmoitetuille yhteyshenkilöille sekä hakijaorganisaatioiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta.
Päätösten yhteydessä on toimitettu myös ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja rahoituksen käyttöohjeet (jotpa.fi). 


Jotpa avaa syyskuussa 2023 seuraavat valtionavustushaut. Avattavia hakuja ovat Hoiva-avustajien koulutus 2/2023, Pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin ja Vankien perustaitojen kehittäminen. Näiden valtionavustuksien tarkemmista aikatauluista tiedotetaan myöhemmin. 

Tutustu huolella rahoituksen käyttöohjeisiin

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)