Hyppää sisältöön

Valtionavustusta jaetaan 73 hankkeelle kesällä 2022

Tiedote
4.7.2022
Valtionavustus

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta kesällä 2022 yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 73 koulutus- ja osaamispalvelua koskevalle hankkeelle.

Avustusta saavat hankkeet koskevat sekä alueellisia täsmätarpeita että valtakunnallisia toteutuksia.

Palvelukeskuksen ensimmäinen valtionavustushaku järjestettiin 4.4.-16.5.2022. Hakemuksia saapui yhteensä 251 kappaletta ja avustusta haettiin yhteensä 61 miljoonalla eurolla. Lue lisää hakemusmääristä toukokuun tiedotteestamme.

Palvelukeskus kiittää palveluntuottajia aktiivisesta osallistumisesta kevään valtionavustushakuun.

Avustuksen saajat: Koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoito

Palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoa koskevassa haussa yhteensä 6,2 miljoonaa euroa 29 hankkeelle.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Kreatörsverkstaden, 93,5 t €
 • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi; Axxell Utbildning Ab; Optima; Yrkesakademin i Österbotten; Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, UPP TURE - Utveckling av program för kompetensutveckling som stöd för svenskspråkiga i besöksnäringen i södra och västra Finland, med fokus på branschens behov, 319 t €
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr, Elämystaitajat, 297 t €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Veto- ja pitovoimaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle, 234 t €
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Inklusiivisuuden vahvistaminen mara-alalla, 235 t €
 • Hyria koulutus Oy, Moniosaaja-valmennuksella ratkaisuja työvoiman saatavuuteen, 166 t €
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Osaavaa työvoimaa tapahtuma-alalle, 304 t €
 • Jyränkölän Setlementti ry, JOTPA - leipä ja huvi, 227 t €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy; Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Musiikin digitaaliset liiketoimintaympäristöt ja yrittäjyys -pilottikoulutuksen kehittäminen, toteutus ja arviointi, 69 t €
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, RALLI - Ravintola-alan lisäkoulutusta, 111 t €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Osaamista työelämän tarpeisiin, 217 t €
 • Lapin Yliopisto, Osaamisen muotoilu kulttuuri- ja tapahtuma-alalla -pilottiohjelma, 39,5 t €
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Limelight – Tapahtuma- ja majoitustoimialan tulevaisuuskoulutus, 263 t €
 • Live-säätiö sr, Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla, 449 t €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, Jatkuvan oppimisen palveluvalikko majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalle, 61 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Kohtaamisia musiikin maailmassa – muusikoiden pedagogiset ja vuorovaikutukselliset valmiudet yleisötyössä, 46 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, LUOVI – luovaa virtaa ja osaamista kulttuurialalle, 145 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Skills for Live Tech - S4LT, 448 t €
 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy; Turun yliopisto; Lapin ammattikorkeakoulu/MTI; Lapin yliopisto; Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Kestävän matkailun osaamismerkit, 622 t €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, Moniosaamisella työhön, 224 t €
 • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Matkailualan englanninkieliset koulutuspilotit Lapissa, 150 t €
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy, MaRa uuteen nousuun - Digitaalisen markkinoinnin osaamisen edistäminen pandemian jälkeen, 59 t €
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy; Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Osallistujalähtöinen moniammatillinen koulutuspolku – OSMO, 267 t €
 • Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy, Ravintola-alan työelämätaitoja, 56 t €
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, Freelancer osaa!, 133 t €
 • Taideyliopisto, Kulttuurialan kestävä tulevaisuus - jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelukokonaisuus, 464 t €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tapahtumaosaamisen kehittäminen tapahtumassa oppimisen avulla (TAOTAO), 222 t €
 • Tampereen kaupunki, Kamera- ja videoassistentti/DIT -koulutus, 120 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kulttuuri- ja taidealan osaamistarpeisiin vastaaminen, 192 t €

Avustuksen saajat: Täydentävät ja pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa

Palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta täydentäviä ja pätevöittäviä opintoja sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatusta koskevassa haussa yhteensä 3,3 miljoonaa euroa 11 hankkeelle.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Ulkomaisen sairaanhoitajatutkinnon (Bachelor) suorittaneiden suomen kieltä vahvistava ja pätevöittävä koulutus, 496 t €
 • Helsingin Yliopisto, TOP - Täydennä varhaiskasvatuksen opintosi, 223 t €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, TAKAISIN HOITOTYÖHÖN, 73 t €
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Sujuvasti soten töihin, 47,5 t €
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy; Oulun ammattikorkeakoulu; Savonia-ammattikorkeakoulu; Tampereen ammattikorkeakoulu; Turun ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajaksi Suomessa - EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään, 1,4 m €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Terveysalan ammattilaisten pätevöitymispolku, 636 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen sosionomiksi, 16 t €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Takaisin kotiin – paluu hoitotyöhön, 63 t €
 • Savon Koulutuskuntayhtymä, KELPOx – koulutusmalli Pohjois-Savoon, 126 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Joustavat varhaiskasvatuksen pätevöittämisopinnot (JOVAP), 94,5 t €
 • Turun yliopisto, VARIANTTI – Varhaiskasvatuksen opettajien pätevöitymiskoulutus 2023–2024, 135 t €

Avustuksen saajat: Digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen

Palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta digitalisaation ja vihreän siirtymän edistämistä koskevassa haussa yhteensä 6,3 miljoonaa euroa 33 hankkeelle.

Avustusta saivat (saaja, hankkeen nimi, avustuksen määrä)

 • AEL-Amiedu Oy, Energiatehokkuutta julkiselle sektorille, 220,5 t €
 • Ahjolan Setlementti ry, Digitaitoja pienyrittäjille, 141 t €
 • Axxell Utbildning Ab; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi; Optima; Yrkesakademin i Österbotten (YA), Cirkulär ekonomi och digitalisering - hållbar utbildning för småföretag, 135 t €
 • Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y., Digihanke 2.0, 39 t €
 • Harjulan Setlementti ry; Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä; Suomen Diakoniaopisto SDO oy, UUSIKSI - osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn, 176 t €
 • Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö sr, Työelämän digiosaaja, 276 t €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta, 93 t €
 • Itä-Suomen yliopisto, Biodiversiteetti nyt - uutta osaamista vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ja biodiversiteetin ylläpitämiseksi, 281 t €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kyberturvallisuutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, 57 t €
 • Kalliolan Setlementti ry, Digiä iisisti - digitaitoja matalalla kynnyksellä, 250,5 t €
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy; Lapin ammattikorkeakoulu Oy; Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään - TIEJOT, 520 t €
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Green Deal -rakentaja, 160,5 t €
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Materiaalit ja Reliabiliteetti Integroituna vetytalouden tarpeisiin (MARIT), 168 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Uudet osaamispolut energia-alalle, 445 t €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, DTS4AI - Digitalents Springboard 4 AI, 440 t €
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf, Digitaidoilla parempaan työelämään, 227 t €
 • Oulun kaupunki, Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa - JODY, 160 t €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia), Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus, 171 t €
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Ohjelmistosuunnittelu ja data-analytiikka, 146 t €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus, 95 t €
 • Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, Kielipainotteinen digiosaajakoulutus maahanmuuttajille, 44 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Kiertotalouden osaajat, 142 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään - koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla, 171 t €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr, ICT-alan osaajan syventävä koulutus tietointensiiviseen ohjelmisto-osaamiseen, 171 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Green Traffic, 83 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kyberturvallisuuden osaajakoulutus, 157 t €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Digiajan työnjohdon osaajakoulutus, 118 t €
 • Turun kaupunki, VIPU - Vihreä siirtymä puhtauspalvelualalle, 80 t €
 • Turun kristillisen opiston säätiö sr, Digitaitokoulutukset maahanmuuttajanaisille ja heikon koulutustaustan omaaville vangeille, 92,5 t €
 • Turun yliopisto, Kestävä web-kehitys -koulutus, 234,5 t €
 • Turun yliopisto, Vihreät ICT-hankinnat, 234 t €
 • Työväen Sivistysliitto TSL ry, ruotsiksi Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf; TJS Opintokeskus, Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena, 263 t €
 • Åbo Akademi; Hanken Svenska Handelshögskolan, Vasa; Yrkeshögskolan Novia, institutionen för hälsa och välfärd, Pro Digi Lead, 304 t €

Rahoitetuilla hankkeilla toteutetaan työelämässä tarvittavia koulutus- ja osaamispalveluita

Kevään 2022 valtionavustusten käyttöaika alkaa avustuksen hyväksymispäivämäärästä ja päättyy 31.12.2024. Valtionavustus kattaa koulutus- ja osaamispalvelun järjestämisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Avustuksen tarkemmat tiedot ja ehdot on ilmoitettu avustuspäätöksissä.

Palvelukeskuksen myöntämän rahoituksen yleisenä tavoitteena on rahoittaa sellaisia koulutus- ja osaamispalveluita, joiden avulla työntekijä ja työnantaja kykenevät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Rahoitettavilla palveluilla voidaan myös tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita sekä täyttää valtakunnallisia koulutus- ja osaamispalveluiden katveita.

Palvelukeskuksen myöntämällä valtionavustuksella voidaan rahoittaa tutkintojärjestelmään sisältyvää koulutusta ja vapaata sivistystyötä, toisin sanoen säännellyn koulutuksen piirissä olevia sisältöjä. Lisäksi voimme rahoittaa edellä mainittuihin koulutuksiin hakeutumista ja osallistumista tukevaa toimintaa. Arvioimme kaikki hakemukset hakutiedotteessa ja lomakkeella ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella.

Jatkuvan oppimisen koulutus- ja osaamispalvelut näkyvät Opintopolku.fi-palvelussa

Palvelukeskuksen rahoittamat jatkuvan oppimisen koulutus- ja osaamispalvelut löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta syksystä 2022 alkaen.

Avustettavien hankkeiden koulutusmallit sekä hankkeiden tulokset ja opit ovat julkista tietoa. Tiedot ovat hyödynnettävissä eri koulutuksen järjestäjillä hankkeen toteutuksen jälkeen. Avustettavissa hankkeissa tavoitellaan sellaisia tuloksia tai tuotoksia, jotka ovat vakiinnutettavissa ja levitettävissä laajempaan käyttöön.

Palvelukeskus tulee julkaisemaan koottuja kokemuksia rahoittamistaan hankkeista. Lisäksi hankkeiden toteuttajia kannustetaan hankkeen julkiseen dokumentointiin.

Palvelukeskus tiedottaa syksyn valtionavustuksista ja hankinnoista tarkemmin alkusyksystä.