Skip to main content
Vesistö ja nuotiopaikka

September 2023

Välkommen och läsa Septembers nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning! 

Anbudsperioden för upphandlingar pågår: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet 2 

Vi upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (3–149 anställda) företag. Upphandlingen är en del av servicecentrets projekt som utreder hur personer som deltar lite i utbildning kunde utveckla mer sitt kunnande.

För tillfället är det fyra serviceproducenter som tillhandahåller oss tjänsten. Eftersom vårt samarbete med två tidigare producenter avslutades, behöver vi göra en ny konkurrensutsättning för att hitta ersättande producenter.

Läs mer om: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet 2

 

Ansökan om statsunderstöd pågår: utbildning av omsorgsassistenter 2/2023 

Vi har öppnat den andra statsunderstödansökan för 2023 för utbildning av omsorgsassistenter. Med statsunderstöd strävar man främst efter att få nya deltagare att avlägga delar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som ingår i utbildning av omsorgsassistenter.

Understödet kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Läs mer om: Statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter 2/2023

 

Ansökan om statsunderstöd pågår: utvecklande av basfärdigheter hos fångar 

Vi utlyser statsunderstöd för utvecklande av basfärdigheter hos fångar. Syftet med stödande av basfärdigheter är att främja fångarnas förmåga att anpassa sig till samhället, få anställning och leva ett brottsfritt liv efter frigivningen. Samtidigt är målen att utreda förutsättningarna för en permanent samverkan mellan det fria bildningsarbetet och fängelser samt att praktiskt pröva kompetensmärken som utvecklats av Utbildningsstyrelsen.

Understödet kan ansökas av huvudmän för läroanstalter för det fria bildningsarbetet.

Läs mer om: Statsunderstöd för utvecklande av basfärdigheter hos fångar 

 

Meddelande: Förändringar gällande höstens finansieringar   

Statsunderstödet för kompletterande av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands och upphandlingen för förbättrande av kompetens inom data-analys, cybersäkerhet och datasäkerhet förflyttas till oktober. Dessutom kommer vi vid årsskiftet att utlysa en helt ny ansökan om understöd som besvarar den ökande tillväxten av kompetensbehov särskilt inom renoveringsbyggande.

Läs mer om: Förändringar gällande höstens finansieringar 

 

Snart inträffande: Workshopar för utvecklande av Skols upphandlingar tillsammans  

Vi ordnar två workshopar gällande upphandlingar där du kan diskutera och komma fram med idéer tillsammans med andra. Workshoparna ordnas den 26 oktober och 31 oktober. Workshoparna ordnas på finska.

Vi vill höra om utbildningsanordnarnas synpunkter på hur Skols upphandlingar kan utvecklas. Teman för workshoparna definieras utgående från de frågor och observationer som deltagarna skickar in. Syftet är att utveckla upphandlingarna och arbeta tillsammans runt kortfattade diskussionsuppgifter.

Anmäl dig till workshopen som ordnas den 26 oktober! OBS: workshopen ordnas på finska.  

 

Nya anvisningar för mottagare av RRF-finansiering 

Vi har skapat en ny anvisningssida för projekt som har mottagit finansiering från EU:s återhämtningsfacilitet (RFF). Syftet av RRF är att minska de sociala och ekonomiska effekterna av coronakrisen och att stödja digitalisering och den gröna övergången i medlemsländerna. Skols har beviljat statsunderstöd med RRF-finansiering för befrämjande av digitalisering och grön övergång samt för kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. Den nya anvisningssidan innehåller omfattande anvisningar för användning av RRF-finansiering.

Bekanta dig med anvisningarna på finska.

 

Bedrägeri gällande kompetenstjänst finansierad av Skols 

Tyvärr har vi lagt märke till att det har utgivits en falsk annons med anknytning till en utbildningstjänst som vi finansierat.  

Vi tar på allvar försök till svindel som gäller kompetenstjänster finansierade av oss.

Läs mer om: Bedrägeri gällande kompetenstjänst finansierad av Skols

 

Upptäck ditt kunnande -kampanjen erbjuder på mycket intressant och flera evenemang! 

Kommande evenemang inom #UpptäckDittKunnande -kampanjen: 

  • Kompetenskaffe i IPI Kulmakuppila, Helsingfors på tisdagen den 3 oktober kl. 10—15.
  • Publicering: Korkeasti koulutetut koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä – Kansainvälisten työntekijöiden kokemuksia jatkuvasta oppimisesta. (evenemang på finska) Läs mer här. 
  • Publicering: Jokaisen osaaminen näkyviin – Aikuisten oppimisvaikeudet, kouluttautuminen ja työelämä. (evenemang på finska) Läs mer här. 

Anmäl dig och din organisation med och fira Upptäck ditt kunnande -veckan 2.–8.10.2023 tillsammans med oss här

Prenumerera på nyhetsbrevet