Skip to main content
Lokakuista ruskaa lapissa, selkeä taivas ja poro kävelemässä tunturilla.

Oktober 2023

Välkommen och läsa oktobers nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning! 

Ansökan om statsunderstöd pågår: Komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter för sjukskötare utomlands

Vi har utlyst statsunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som studerat för att bli sjukskötare utanför EU- och EES-stater. Denna ansökan om statsunderstöd utlystes samtidigt med undervisnings- och kulturministeriets (UKM) ansökan om behovsprövad finansiering.

Syftet med undervisnings- och kulturministeriets finansiering är att utveckla modeller som smidiggör komplettering av färdigheter hos sjukskötare som avlagt sin examen utanför EU- och EES-stater för beviljande av Valviras legitimering. Skols för sin del finansierar språkstudier med anknytning till dessa modeller under utveckling, samt uppsökande och stödande verksamhet som hör ihop med utbildningarna.

Bekanta dig med Skols statsunderstöd: Projektunderstöd för komplettering av färdigheter hos personer som kvalificerats för uppgifter av sjukskötare utomlands

Vi ordnar ett infomöte den 25 oktober 2023 kl. 9-10 gällande Skols och UKM:s samordnade ansökningar. Dela i infomötet (på finska, Webropol.fi). 

Ansökan om statsunderstöd pågår: Projektunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik

Vi utlyser statsunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik. Syftet med detta understöd är att verkställa examensdelar av grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, eller i tillämpliga delar även mindre helheter än examensdelar, som engelskspråkig läroavtalsutbildning.

Understödet kan ansökas endast av sådana anordnare av yrkesinriktad utbildning, som har tillstånd att anordna engelskspråkig grundexamen inom maskin- och produktionsteknik.

Bekanta dig med Skols statsunderstöd: Projektunderstöd för engelskspråkig läroavtalsutbildning i maskin- och produktionsteknik
 

Två nya upphandlingar

Vi kommer att upphandla en kompetenstjänst med anknytning till datasäkerhet och cybersäkerhet för personer som är sysselsatta inom logistik, handelsbranschen och mediebranschen, samt kompetenstjänster inom dataekonomi för ensamföretagare och expertarbete.

Vi upphandlar även utbildning med anknytning till hållbara energilösningar för hushåll för personer sysselsatta inom VVSE-branschen. Med hushåll avses här både egnahemshus och bostadsaktiebolag.

Vi publicerar snart mer information om dessa upphandlingar och deras noggrannare tidtabeller på vår webbsida och våra sociala medier.

Bekanta dig noggrannare med våra kommande upphandlingar: Öppna och kommande upphandlingar

Ny kampanj: Skols studerande berättar

Vi har lanserat en ny kampanj på vår webbsida och våra sociala medier. Med Skols studerande berättar -kampanjen vill vi göra deras röst hörda som deltagit i utbildningar som Skols finansierat.

Kampanjens målsättning är att lyfta fram alla de nya kunskaper som deltagarna i utbildningarna har lärt sig. Dessa kunskaper kan ha hjälpt med eventuellt etablerande av nya praxis på arbetsplatser som vi gärna för vidare.

Bekanta dig med Skols LinkedIn och läs mer på finska: LinkedIn

Inträffar snart: Workshop för utvecklande av Skols upphandlingar tillsammans

Vi ordnar en workshop gällande upphandlingar där du kan diskutera och komma fram med idéer tillsammans med andra. Workshopen ordnas den 26 oktober 2023 kl. 9-10.30.

Vi vill höra om utbildningsanordnarnas synpunkter på hur Skols upphandlingar kan utvecklas. Teman för workshoparna definieras utgående från de frågor och observationer som deltagarna skickar in. Syftet är att utveckla upphandlingarna och arbeta tillsammans runt kortfattade diskussionsuppgifter.

Anmäl dig till workshopen som ordnas den 26 oktober 2023 här! OBS! Workshopen ordnas på finska. 

Svar på ofta frågade frågor om finansiering

Vi har samlat in svar på ofta frågade frågor gällande upphandlingar och statsunderstöd på vår webbsida. Nya frågor har att göra till exempel med kostnadsfria skolmåltider för studerande, FoUI-projekt och anordnande av studier som studier vid en öppen högskola. Denna sida är för tillfället tillgänglig endast på finska.

Tack till alla som deltog i Upptäck ditt kunnande -veckan

Vi tackar alla de 320 aktörer som firade kunnandets kampanjvecka tillsammans med oss! Tillsammans nådde vi tiotusentals, om inte hundratusentals människor genom flera olika slags evenemang och meddelanden. Endast Skols sidor besöktes 2061 gånger. Särskilt populära sidor och innehåll var Upptäck ditt kunnande -sidans verktyg och övningar, och i synnerhet Kompetenskaffe-övningen

Samtidigt fördes en aktiv diskussion på sociala medier och innehåll delades under hashtagen #osaaminennäkyviin och #UpptäckDittKunnande. Enbart våra egna innehåll på sociala medier sågs över 28 000 gånger.

Prenumerera på nyhetsbrevet