Skip to main content
Pajunkissoja kasvamassa pajuissa.

Mars 2024

Välkommen och läsa mars nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning! 

Tidtabellerna för finansieringar för år 2024 har nu publicerats

Vi har publicerat en infografik över specificerade tidtabeller för finansieringar för år 2024. Vi ville sätta ihop information om kommande finansieringar på ett och samma ställe där man kan behändigt granska både statsunderstöd och upphandlingar för varje månad.

Vi meddelar alltid om eventuella förändringar med skilda meddelanden.

Tidpunkten och temat för kvalificerande kompetenstjänster inom social- och hälsovårdsbranschen specificeras senare. I skrivande stund kan vi tyvärr inte ge ut mer specifika uppgifter.

Läs mer om: Tidtabellerna för finansieringar

På kommande i mars: upphandling av utbildning inom ibruktagande av och färdigheter att utnyttja AI-appar

Vi upphandlar utbildning inom ibruktagande av och färdigheter att utnyttja AI-appar för små och medelstora företag.

Syftet med upphandlingen är att förbättra färdigheterna hos personal i små och medelstora företag att utnyttja AI-appar som en del av organisationens verksamhet och utvecklande av effektivitet.

Anbudsförfrågan för upphandlingen publiceras under mars 2024.

Meddelande: Skols tillämpar nya standardvillkor för statsunderstöd från och med den 1 mars 2024

Vi har infört nya standardvillkor för statsunderstöd från och med den 1 mars 2024.

Dessa Skols standardvillkor tillämpas på ansökningar om statsunderstöd som utlyses från och med den 1 mars 2024 i stället för UBS:s allmänna anvisningar. Dessa standardvillkor gäller alltså inte ansökningar om statsunderstöd som utlysts innan den 1 mars 2024 och vars beslut skickas innan den 31 mars 2024.

På sidan för ansökningar om statsunderstöd står det alltid vilka villkor som tillämpas på ansökan om understöd.

Läs mer och bekanta dig med de nya standardvillkoren.

Ansökan om statsunderstöd pågår: Projektunderstöd för utvecklande av kompetens inom bioekonomi och biobaserade material

Vi har utlyst statsunderstöd för kompetenstjänster inom utvecklande av färdigheter inom bioekonomi och biobaserade material, exempelvis textilier och förpackningsmaterial.

Syftet med understödet är att stöda utvecklingen av nya, kolsnåla och ekologiskt hållbara teknologier, lösningar, produkter och processer samt deras ibruktagande, tillämpning och kommersialisering inom textil- och förpackningsbranscherna.

Understödet kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, universitet och yrkeshögskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Ansökningstiden går ut den 12 april 2024.

Läs mer om statsundestöd.

Upphandling: Utredning av modeller för studerande vid sidan av arbete

Vi har beställt en utredning som granskar dugligheten och effektiviteten av och kostnaderna för olika slags modeller för studerande vid sidan av arbete. Utredningen utnyttjar uppgifter som samlats under utbildningarna som finansierats av Skols.

Syftet med utredningen är att identifiera verksamhetsmodeller som främjar och möjliggör studerande vid sidan av arbetet. De bästa modellerna kommer att vidareutvecklas, pilotköras och skalas upp.

Anbudsförfrågan finns på hankintailmoitukset.fi -sidan. Ansökningstiden går ut kl. 12.00 den 21 mars 2024.

Hybridevenemang online: På väg mot det kontinuerliga lärandets framtid – Kompetensbehovskompassen som vägvisare

Tillställningen samlar ihop specialister inom utbildning och prognostisering för att diskutera hur prognostiseringsdata kan hjälpa med planerande av utbildning och utvecklande av tjänster inom kontinuerligt lärande. Specialisters tal och en paneldiskussion bjuder på nya perspektiv och praktiska tips på hur man kan utnyttja prognostisering i planerande av utbildningstjänster.

I samband med detta evenemang lanserar vi en mer avancerad version av vår nya tjänst, Kompetensbehovskompassen. Vi presenterar Kompetensbehovskompassens kunskapsbas och fördelar genom konkreta exempel.

Tillställningen ordnas som ett hybridevenemang på hotellet Hilton Helsinki Strand och via fjärranslutning. Programmet börjar kl. 10 och innan starten bjuds deltagare vid evenemanget frukost i konferensutrymmet.

De 50 första som anmäler sig ryms med på plats. Deltagande är avgiftsfritt för alla deltagare.

Tidspunkt: Torsdag den 11 april 2024 kl. 9.30–12.00

Plats: Hilton Helsinki Strand, Ballroom (John Stenbergs strand 4, 00530 Helsingfors) och fjärranslutning via ProspectumLIVE-plattformen (länken skickas efter anmälan till evenemanget)

Evenemanget är riktat särskilt till anordnare av utbildning, men alla som är intresserade av temat är välkomna att delta.

Läs mer om hybridevenemang på finska. 

Prenumerera på nyhetsbrevet