Skip to main content

Tidtabellerna för finansieringar för år 2024 har nu publicerats

Meddelande
13.3.2024
Kännykältä näkyvä sähköinen kalenteri ja toimistotarvikkeita pöydällä.

Vi har publicerat en infografik över specificerade tidtabeller för finansieringar för år 2024. Vi ville sätta ihop information om kommande finansieringar på ett och samma ställe där man kan behändigt granska både statsunderstöd och upphandlingar för varje månad.

Vi meddelar alltid om eventuella förändringar med skilda meddelanden.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Teman för ansökningar om finansiering och beräknade tidtabeller för hösten 2024: Statsunderstöd 

  • Oktober: Grön övergång: Kompetens inom industriell träbyggnad samt jord- och vattenbyggnad
  • Oktober: Pilotförsök med modeller för studerande vid sidan av arbete
  • November: En grön övergång inom vatten- och avfallshantering

Teman för ansökningar om finansiering och beräknade tidtabeller för hösten 2024: upphandlingar

  • Oktober: Pilotförsök med modeller för studerande vid sidan av arbete
  • November: Grön övergång: Kompetens inom bioekonomi/ Matproduktion

Tidpunkten och temat för kvalificerande kompetenstjänster inom social- och hälsovårdsbranschen specificeras senare. I skrivande stund kan vi tyvärr inte ge ut mer specifika uppgifter.

 

Läs mer om: