Skip to main content

Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen för år 2024 har avgjorts

Meddelande
22.12.2023
Säästöpossu laskimen kanssa

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning beslöt den 14 december 2023 om tyngdpunkterna för Skols verksamhet år 2024. Rådets medlemmar representerar centrala ministerier och arbetslivet.

Nedan berättar vi mer detaljerat om tyngdpunkterna för finansiering. Riktlinjerna för hela vår verksamhet kommer att publiceras senare på vår webbsida i form av en pdf-publikation.

Tyngdpunkterna för finansiering år 2024

Skols finansierar kompetenstjänster i form av statsunderstöd och upphandlingar i enlighet med identifierade utbildnings- och kompetensbehov. Finansieringsinstrumentet som används väljs utgående från utbildningstypen.

Tyngdpunkterna för allokering av finansiering år 2024 är:

 • Grön övergång -programmet
  • nya kompetensbehov orsakade av investeringar i ren energi
  • kompetens inom bioekonomi (t. ex. matproduktion, biobaserade material) och kompetens inom industriell träbyggnad 
  • kompetens inom renovering 
  • kompetenstjänster som stöder en grön övergång inom jord- och vattenbyggnad samt inom vatten- och avfallshantering
 • Främjande av digitalisering -programmet
  • utvecklande av kompetens inom utnyttjande av data och artificiell intelligens i arbetsuppgifter för yrkesspecialister
 • Social- och hälsovårdsbranschens och småbarnspedagogikens program
  • utbildningar för kvalificering av invandrare

Utöver detta genomförs pilotprojekt inom utvecklande av kunnande hos personer som befinner sig utanför arbetskraften.

Övergripande teman för Skols är främjande av effektiviteten av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och stödande av tillkomsten av ny affärsverksamhet samt höjande av kompetens- och utbildningsnivån.

Bekanta dig med memorandumet gällande tyngdpunkterna för finansiering år 2024

Mer detaljerade teman för finansiering och tidtabeller publiceras i början av året

Vi meddelar om teman och uppskattade tidtabeller för finansieringen år 2024 i januari. De första ansökningarna som utlyses kommer att vara statsunderstöd för renoveringsbyggnad och konkurrensutsättning av upphandling av kompetenstjänster för ukrainare. Båda ansökningar planeras utlysas i januari 2024. 

Ta kontakt

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)