Skip to main content

Teman för ansökningar om finansiering och beräknade tidtabeller för år 2024

Meddelande
10.1.2024
Kalenteri, jossa värikkäitä neuloja

Skols finansierar kompetenstjänster i form av statsunderstöd och upphandlingar i enlighet med identifierade utbildnings- och kompetensbehov. Finansieringsinstrumentet som används väljs utgående från utbildningstypen.  

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning beslöt i december 2023 om tyngdpunkterna för allokering av finansiering. Mer detaljerade teman för ansökningar om finansiering och beräknade tidtabeller för år 2024 grundar sig på de bestämda tyngdpunkterna.  

Teman för ansökningar om finansiering och beräknade tidtabeller för våren 2024

Januari

  • Kompetenstjänster för ukrainare 2, upphandling
  • Kompetens inom cirkulär ekonomi med anknytning till renoveringsbyggnad, statsunderstöd

Februari-mars

  • Kompetens inom bioekonomi och biobaserade material så som textiler och förpackningsmaterial, statsunderstöd
  • Nya kompetensbehov inom ren energi, upphandling
  • Utvecklande av kompetens inom utnyttjande av data och artificiell intelligens i arbetsuppgifter för yrkesspecialister (finansieringsinstrumentet meddelas senare)

April

  • Pilotförsök inom utvecklande av kunnande hos personer som befinner sig utanför arbetskraften, upphandling 

Teman för ansökningar om finansiering för hösten 2024

  • Kompetens inom industriell träbyggnad samt jord- och vattenbyggnad, statsunderstöd
  • Kompetens inom bioekonomi/Matproduktion, upphandling
  • En grön övergång inom vatten- och avfallshantering, statsunderstöd och upphandling

Vi meddelar senare om mer detaljerade tidtabeller för höstens ansökningar om finansiering.

Läs mer om: