Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: Projektunderstöd för utvecklande av kompetens inom bioekonomi och biobaserade material

Meddelande
4.3.2024
Tekstiili, jossa kierrätysmerkki

Utlysning av nytt statsunderstöd

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för kompetenstjänster inom utvecklande av färdigheter inom bioekonomi och biobaserade material, exempelvis textilier och förpackningsmaterial.

Syftet med detta statsunderstöd är att stöda utvecklingen av nya, kolsnåla och ekologiskt hållbara teknologier, lösningar, produkter och processer samt deras ibruktagande, tillämpning och kommersialisering inom textil- och förpackningsbranscherna. Samtidigt är målsättningen att besvara företagens brist på kompetent arbetskraft inom dessa branscher med att utbilda personal som huvudsakligen redan är sysselsatt inom branschen.

Understödet kan ansökas av anordnare av yrkesutbildning och universitet samt yrkeshögskolor.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med Europeiska unionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

 

Bekanta dig med ansökan:

Infomöte

Ett infomöte gällande ansökan om understödet ordnas den 13 mars 2024 kl. 13–14. Under infomötet svarar vi både på frågor som skickats in i förväg och frågor som ställs under tillställningen. 

Anmäl dig till infomötet

Beslut om understöd

Ansökningstiden går ut den 12 april 2024 kl. 16.15. 

Servicecentret ämnar fatta besluten om understöd senast den 26 april. Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt ca 3,5 miljoner euro. 

Målet är att kompetenstjänsterna som förverkligas med understödet startas så snart som möjligt, senast i början av hösten 2024.

Ta kontakt

Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)