Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: utbildning av omsorgsassistenter 2/2023

Meddelande
14.9.2023
Vanhempi henkilö ja nuorempi hoitaja istuvat kahvilla.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har öppnat den andra statsunderstödansökan för 2023 för utbildning av omsorgsassistenter. 

Understödet kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delansökare ta del av samprojekt som koordineras av anordnare av yrkesinriktad utbildning.

Bekanta dig med ansökan om finansiering:

Mål

Syftet med detta statsunderstöd är att  förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och bemöta förutsättningarna av personaldimensioneringen.

Med statsunderstödet bör man anordna undervisning i de delar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som ingår i utbildning av omsorgsassistenter. 

Dessutom med stadunderstöd kan man

  • stöda anskaffande av studerande för utbildning av omsorgsassistenter som förverkligas med hjälp av statsunderstödet eller för annan utbildning, såsom arbetskraftsutbildning av omsorgsassistenter samt
  • stöda läroanstalternas stödande verksamhet under den utbildning av omsorgsassistenter som verkställs med hjälp av statsunderstödet och under andra omsorgsassistentstudier för säkerställande av att studierna slutförs och att omsorgsassistenterna placeras i arbetslivet
  • ordna utbildning för arbetsplatshandledare för att stöda omsorgsassistentstuderande.


Syftet med understödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2025.

I besluten om understöd kommer de ansökare av understöd att prioriteras som har möjlighet att starta åtminstone en del av utbildningarna redan i januari eller februari 2024.  

Vid behov kommer Servicecentret att utlysa en kompletterande ansökan om detta statsunderstöd på våren 2024. 

Bakgrund

Ett av de centrala teman som kommit fram under diskussionerna angående förberedningen av statsbudgeten för år 2023 är den svaga tillgången till personal inom social- och hälsovården. Ett föreslag på en snabb åtgärd för att förbättra tillgången till personal och särskilt för att besvara kraven som uppstår av personaldimensioneringen har varit att utöka antalet av studerande som tas in för utbildning av omsorgsassistenter. 

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas under november 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats. 

Läs mer om:

Kontakta oss

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)