Skip to main content

Utlysning av statsunderstöd: Kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen

Meddelande
1.11.2023
Henkilö työskentelemässä tietokoneella.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för kompetenstjänster inom vindkraftsbranschen. Syftet med understödet är att befrämja tillgång till kunnig arbetskraft på branschen. Ett annat centralt syfte är att förstärka utbildningsutbudet inom vindkraftsbranschen och skapa tydliga och klara utbildningsvägar till branschen.

Vindkraftsbranschen i Finland har vuxit kraftigt under de senaste åren. Detta har lett till ett ökat behov av arbetskraft på branschen. Utbildningar som finansieras bör svara på dessa mångfaldiga behov inom vindkraftsbranschen och garantera studerandenas branschövergripande kunnande. Denna ansökan om finansiering satsar särskilt på utökande av arbetskraft i uppgifter inom underhåll, alltså uppgifter i det sk. produktionsskedet. 

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning och högskolor. Huvudmän för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delsökande ta del av samprojekt och erbjuda utbildningsinnehåll som stöder innehåll som verkställs av den huvudansvariga sökanden. Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delsökande genomföra även uppsökande eller stödande verksamhet i projekt.

Läs mer om statsunderstödet

Beslut om understöd

Besluten om understöd fattas under december 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats. Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 3,9 miljoner euro.

Understödet förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Målet är att kompetenstjänsterna som förverkligas med understödet startas så snart som möjligt i början av år 2024.

Läs mer

Kontakta oss

Hakanen, Jarno
utvecklingschef
(nätverkssamarbete inom kontinuerligt lärande, strategisk planering)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)