Skip to main content

Tillgång till kunnig arbetskraft stöds inom yrken som genomgår omstrukturering

Meddelande
15.12.2022
Henkilö puhuu kokouksessa ja osoittaa etusormellaan jotakin. Taustalla muita henkilöitä ja tietokone.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden till belopp av sammanlagt 8,2 miljoner euro. Understöd beviljades till 42 utbildningshelheter.

Tidsfristen för ansökan om statsunderstöd för utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering var 5.10. – 14.11.2022. Sammanlagt 58 ansökan skickades in och understöd ansöktes till ett belopp av sammanlagt 12,2 miljoner euro.

Läs mer om:

Utbildningen ökar deras kompetenser som är sysselsatta bland annat inom kontorsarbete, ekonomi, hantverk samt grafisk industri

Syftet med statsunderstödet är att stöda tillgång till kunnig arbetskraft inom växande branscher som behöver arbetskraft. Målet med understödet är att stöda utvecklande av kompetenser både inom växande branscher och inom överutbudsyrken, samt att underlätta en professionell övergång från överutbudsyrken till växande och mer stabila branscher. Med understödet förstärks även färdigheter och möjligheter för sysselsättning hos dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Statsunderstöd ansöktes främst för kompetenstjänster som angår städ- och fastighetstjänstbranschen samt textil-, kläd- och modebranschen. Andra överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering som hör till understödets målgrupp var bland annat

 • Biblioteksbranschen, uppgifter inom biblioteksarbete
 • Uppgifter inom finansförvaltning, för allmänna sekreterare och kontorsanställda på alla branscher
 • Grafiska industrin och uppgifter särskilt inom reklam- och marknadsföringsbranschen
 • Specialist- och tjänstemansuppgifter inom kemiskt processarbete.

Ett av understödets syften är att möjliggöra pilotprojekt inom sådana utbildningsprogram som kan i fortsättningen användas för att proaktivt och i mer effektiv mån besvara omstruktureringar av arbetsmarknaden och snabbt förändrande krav på färdigheter.

Mottagare av understöd: Utbildning som förstärker ställningen på arbetsmarknaden inom överutbudsyrken och yrken som genomgår omstrukturering

För att hitta lösningar på hur man besvarar utmaningar som orsakas av omstruktureringar och inom överutbudsyrken med nya innovationer och ändamålsenliga utbildningshelheter, uppmuntrade Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning aktörer att ansöka om understöd tillsammans med andra behöriga ansökare. En gemensam ansökan var dock inte en förutsättning eller ett krav för beviljande av finansiering.

Sammanlagt 14 stycken gemensamma ansökan skickades in och 13 av dem beviljades understöd. I oktober 2022 ordnade servicecentret ett öppet nätverksmöte där intresserade aktörer hade en möjlighet att höra om varandras planer på kompetenstjänster och kunde dela med sig av sina kontaktuppgifter med eventuella samarbetspartners.

Understöd beviljades till (mottagare, projektets namn, belopp på understödet)

 • AEL-Amiedu Oy, Modernin digimarkkinointimateriaalin tuotannon osaaja, 125 000 €
 • AEL-Amiedu Oy, Resurssitehokkuutta puhtaanapitoalalle, 200 700 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Työmarkkina-asemaa ja työvoimapula-alojen ratkaisuja vahvistava monipalveluosaajamalli, 78 000 €
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Tulisijamuurarikoulutus, 173 000 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Tarjoilija - Työelämäpainotteinen tarjoilijakoulutus, 65 000 €
 • Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, Digistepit - Ketteriä askelmia Digiosaamiseen, 81 200 €
 • Helsingin kaupunki, Potkua puhtausalalle, 284 050 €
 • Helsingin kaupunki, Osaamista tekstiili-, vaatetus- ja muotialalle, 311 950 €
 • Hyria koulutus Oy, Osaamista tiimivastaavaksi kasvuun ja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseen, 244 500 €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle, 135 000 €
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, DigiTalousNyt - Kestävää osaamista talouteen ja palkkahallintoon, 224 000 €
 • Jyvälän Setlementti ry, Suomi tutuksi - askeleita työhön, 109 200 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja Centrian Ammattikorkeakoulu, Digitalisoituva ja moninaistuva kirjastotyö, 152 950 €
 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja Centrian Ammattikorkeakoulu, Liiketoiminnan ohjaus yrityksen lisäarvon tuottajana, 152 950 €
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, ProTek - prosessi- sekä tekstiili- ja muotialan lisäkoulutus, 60 000 €
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Boostia jatkuvaan oppimiseen työuralla, 430 500 €
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Urapolkuja puhtauspalvelualalle, 87 064 €
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO, ProVoima, 198 000 €
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Hämeen ammattikorkeakoulu, VASTE - vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla, 210 000 €
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Harjulan Setlementti ry/Harjulan kansalaisopisto, Työväen Sivistysliitto TSL ry ja Etelä-Savon Koulutus Oy, TYYKI - Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta, 340 132 €
 • Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Työväen Sivistysliitto TSL ry ja Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä, Kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla 2/2023–2/2025, 193 500 €
 • Länsirannikon Koulutus Oy, Siistii Duunii tarjolla Länsi-Suomeen, 111 700 €
 • Marttayhdistysten liitto ry ja KSAK Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, YPOPO - Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla, 92 500 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Uusille digiurille, 423 800 €
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Talouden Uudet Osaajat! (DigiEsgo - koulutus), 521 820 €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab, Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti, 83 419 €
 • Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab ja Sedu, NOVA: Nosta osaamistasi ja vahvista itseäsi, 159 200 €
 • Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä, TARVE - Koulutustarjotin puhtauspalvelu- ja toimistoaloille, 138 600 €
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Savon koulutuskuntayhtymä, Moniosaajia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja - MOKKO, 372 812 €
 • Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy, VOLUME! – Voimaa yksinyrittäjyyteen kansainvälisyysvalmiuksista, 271 000 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Tehokkaat digikyvyt toimistotyön hallintaan, 148 000 €
 • Suomen Yrittäjäopisto Oy, Resilienssivalmennus, 250 500 €
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Karriärvägledning för framtidens yrkeskunnande, 116 500 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Taloushallinnon osaajaksi, 149 000 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Sähköasemaosaamisen kautta käyttövarmuutta ja turvallisuutta, 168 150 €
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, Teollisuudelle osaamisen kautta tuottavuutta, 447 200 €
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tekstiili- ja muotialan kasvun painopisteet -koulutus, 99 700 €
 • Tampereen kaupunki, TeVaMu - tee vaate mulle teollisuudessa, 139 435 €
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt, 169 350 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy, Kirjaston moniosaajat, 86 000 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammatti-instituutti, Suunnaksi talousosaaja, 141 350 €
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun ammatti-instituutti, Jospa - Jospa saisi uuden suunnan työuralleen, 270 200 €

Beslut om understöd har skickats till de kontaktpersoner som nämnts i ansökan samt ansökarorganisationernas officiella e-postadresser via det digitala statsunderstödssystemet.

Som bilaga till beslutet om statsunderstöd har bifogats anvisningar om rättelseyrkande och anvisningar om användning av finansieringen (jotpa.fi).

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser en ny ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i början av år 2023. Innehållet av understödet förblir detsamma som för den ansökan om understöd som utlystes på hösten 2022. Vi meddelar senare om tidtabeller och teman för övriga statsunderstöd och upphandlingar som utlyses på våren 2023.

Mähönen, Mikko
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)