Skip to main content

Anbudsperioden för upphandlingar börjar: Kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet, cybersäkerhet och dataekonomi

Meddelande
3.11.2023
Kyberturvallisuus

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar kompetenstjänster med anknytning till datasäkerhet och cybersäkerhet för personer som är sysselsatta inom logistik och handels- och mediebranscherna. Skols upphandlar även kompetenstjänster inom dataekonomi för ensamföretagare och expertarbete.

Syftet med upphandlingen är att

 • förstärka kompetensen hos organisationer som opererar på de ovannämnda branscherna och hos deras personal att agera säkert i en alltmer digital verksamhetsmiljö.
 • främja kompetens inom databranschen hos olika grupper av arbetstagare, oberoende av verksamhetsfält.

bekanta sig med

Bakgrund till upphandlingen

Organisationer är alltmer beroende av digitala tjänster och system. Säkerheten av ett samhälle som bygger på digitala nätverk och system är utsatt för störningar som kan besvaras med att förstärka cybersäkerheten.

Den ökande mängden data och nya sätt att utnyttja data berör varje bransch. Det finns en stark koppling mellan dataekonomi och produktivitet, men jämfört med andra referensländer är utmaningen i Finland en trög utveckling i produktiviteten. Bristfälliga datakunskaper är en utmaning särskilt i små och medelstora företag. Kompetens skulle allra mest gynna särskilt ensamföretagare.

Upphandlingens mål

Skols upphandlar utbildning inom följande delområden:

 1. Datasäker verksamhet inom lagerlogistik
 2. Datasäker verksamhet inom vägtransport
 3. Datasäker verksamhet inom företag på handelsbranschen
 4. Ledarskap inom cybersäkerhet inom lagerlogistik
 5. Ledarskap inom cybersäkerhet inom speditionsbranschen
 6. Ledarskap inom cybersäkerhet inom företag på handelsbranschen
 7. Ledarskap inom cybersäkerhet inom företag på mediebranschen
 8. Dataekonomi för ensamföretagare
 9. Utnyttjande av data i expertarbete

Utbildningarna inom datasäkerhet och cybersäkerhet är ämnade för personer som är sysselsatta inom logistik och handels- och mediebranscherna, medan utbildningarna inom dataekonomi är ämnade för ensamföretagare och för stödande av expertarbete. Syftet med denna upphandling är att stöda nya behovsorienterade studier och studiehelheter.

Upphandlingen utlyses till ett belopp av 2 miljoner euro. Tjänsten kan produceras antingen av en enskild organisation eller i sammanslutning med andra utbildningsorganisationer.

Utbildningarna bör ordnas i sin helhet innan den 29 februari 2025. Utbildningen bör planeras så, att den kan avläggas huvudsakligen vid sidan om arbete.

Upphandlingen förverkligas med finansiering i enlighet med EU-kommissionens plan för återhämtning och resiliens (RRF-finansiering).

Läs mer om:

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska).

Tidsfristen för anbudet går ut den 4 december 2023 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under december 2023.

Kontakta oss

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Paavola, Krista
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)