Hyppää sisältöön
Käsi kirjoittamassa lyijykynällä kalenteriin.

Vastaamme työmarkkinoiden muuttuviin osaamistarpeisiin kohdennetuilla rahoituksilla

Menneet valtionavustukset

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen menneet valtionavustuskohteet ja hakuilmoitukset.

Lue lisää

Lue lisää valituista palveluntuottajista

21.5.2024
Tummahiuksinen henkilö järjestelee vaaterekkiä, jossa on värikkäitä vaatteita.
Biotalousosaamisen ja biopohjaisten materiaalien osaamispalvelut käynnistyvät 420 opiskelijalle
Tiedote

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta biotalousosaamiseen ja biopohjaisiin materiaaleihin liittyviin osaamispalveluihin yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

29.4.2024
Kolme miestä rakennuskypärät ja -varusteet päällä. Kuva tarkentuu mieheen, joka hymyilee ja lyö yhteen käsiä, joista pöllähtää rakennuspölyä ilmaan.
Korjausrakentamisen osaamispalvelut käynnistyvät 800 opiskelijalle
Tiedote

Avustusta myönnettiin 19 koulutuskokonaisuudelle yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa.

4.1.2024
Henkilö hitsaa metallia
Englanninkielisellä oppisopimuskoulutuksella tuetaan 85 opiskelijan työllistymistä kone- ja metallialalle
Tiedote

Jotpa on myöntänyt valtionavustusta kone- ja tuotantotekniikan englanninkieliseen oppisopimuskoulutukseen. Koulutuksen voi aloittaa yli 85 uutta opiskelijaa.

2.1.2024
Tuulivoimaloita pellolla
Tuulivoima-alan koulutuksen voi aloittaa yli 560 uutta opiskelijaa
Tiedote

Jotpa on myöntänyt valtionavustusta tuulivoima-alan osaamispalveluihin. Koulutuksen voi aloittaa yli 560 uutta opiskelijaa.

31.1.2024
Sairaalan henkilökunnan jäsen kirjaa tietoja tietokoneella
Hankeavustus ulkomailla sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämiseen: 20 ammattikorkeakoulua mukaan pilotoimaan valtakunnallista toimintamallia
Tiedote

Jotpa on myöntänyt valtionavustusta ulkomailla sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden pilotointiin.

7.12.2023
Sairaalan henkilökunnan jäsen avustamasta potilasta.
Hoiva-avustajien koulutuksen aloittaa yli 600 uutta opiskelijaa syksyn 2023 valtionavustuksella
Tiedote

Jotpa on syksyllä 2023 myöntänyt valtionavustusta hoiva-avustajien ja työpaikkaohjaajien koulutukseen yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.

1.12.2023
Henkilö opiskelemassa
Alkavilla koulutuksilla tuetaan vankien kykyä sopeutua yhteiskuntaan, työllistyä ja viettää rikoksetonta elämää vapautumisen jälkeen
Tiedote

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta vankien perustaitoja tukeviin opintoihin yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 5 koulutuskokonaisuudelle. 

16.11.2023
Henkilö työskentelemässä
Ukrainalaisten ammatillisia valmiuksia, osaamista ja työllistymistä tukevat koulutukset käynnistyvät
Tiedote

Jotpa on myöntänyt valtionavustusta Suomessa asuvien ukrainalaisten osaamisen ja työllistymisen tukemiseksi.

11.7.2023
Rakennusalan työntekijä rakenteilla olevan talon edustalla. Taustalla näkyy sumua.
Avustuksella tuetaan 1300 matalasti koulutetun henkilön työmarkkina-aseman vahvistusta sekä lisätään koulutukseen osallistumista
Tiedote

Olemme myöntäneet valtionavustusta työmarkkina-asemaa vahvistaviin osaamispalveluihin yhteensä 33 koulutuskokonaisuudelle.

10.7.2023
Lapsia varhaiskasvatuksen ammattilaisen kanssa lukemassa satua. Taustalla päiväkodin luokkahuone.
Varhaiskasvatuksen pätevöittävän koulutuksen aloittaa yli 400 uutta opiskelijaa kevään 2023 valtionavustuksella
Tiedote

Olemme myöntäneet valtionavustusta varhaiskasvatuksen tehtäviin pätevöittäviin opintoihin 14 koulutuskokonaisuudelle.

24.4.2023
Iloinen sairaalan työntekijä hymyilee kameralle työasu päällään. Taustalla näkyy sairaalaa.
Hoiva-avustajien koulutuksen aloittaa yli 500 uutta opiskelijaa kevään 2023 valtionavustuksella
Tiedote

Jotpa on myöntänyt keväällä 2023 valtionavustusta hoiva-avustajakoulutuksiin. Tavoitteena on kouluttaa yhteensä 500 uutta hoiva-avustajaa vuosina 2023–2024.

20.12.2022
Mullan päällä vihreää siirtymää ja kiertotaloutta symboloivia rakennuspalikoita, joista muodostuu pyramidi. Taustalla vihreää kasvillisuutta
Vihreään siirtymään vaadittavaa osaamista tuetaan kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla
Tiedote

Jotpa on myöntänyt valtionavustusta vihreää siirtymää kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla tukevaan koulutukseen yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 21 koulutuskokonaisuudelle.

15.12.2022
Henkilö puhuu kokouksessa ja osoittaa etusormellaan jotakin. Taustalla muita henkilöitä ja tietokone.
Osaavan työvoiman saatavuutta tuetaan rakennemuutosaloilla
Tiedote

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt valtionavustusta työmarkkina-asemaa vahvistavaan koulutukseen yhteensä 8,2 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 42 koulutuskokonaisuudelle.

4.7.2022
Valtionavustus
Valtionavustusta jaetaan 73 hankkeelle kesällä 2022
Tiedote

Jotpa on myöntänyt valtionavustusta yhteensä 15,8 miljoonaa euroa kolmessa eri rahoitushaussa liittyen koronapandemian hoitoon, digitaalisuuteen ja vihreään siirtymään sekä SOTE- ja VAKA-alojen pätevöittäviin opintoihin.

Lue lisää

Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)