Skip to main content

Våra styrkor

Verktyg

Vi kan förhålla oss på många olika sätt till kunnande. Detta verktyg hjälper dig att uppfatta vad du eller andra tänker om ditt eget eller er grupps kunnande.

  • Tid: cirka 30 minuter
  • Deltagare: en grupp på 3–8 personer
  • Lämpar sig för: att prata om sitt kunnande och sina styrkor ur olika perspektiv


Vi har alla mycket kunskaper, färdigheter, förmågor och styrkor – kunnande! Vi samlar på oss kunnande i arbetet, vardagen, på fritiden, i hobbyer, mänskliga relationer – egentligen var som helst. Allt kunnande är värdefullt, men vi lägger inte alltid märke till det vi kan.

Det kan kännas svårt att tala om sitt kunnande. I själva verket upplever 40 procent av finländarna att det inte är lätt att berätta om sitt eget kunnande. Som tur är kan vi hjälpa oss själva och andra att upptäcka och synliggöra vårt kunnande! Andra är bra speglar för oss för att upptäcka kunnandet, och därför hjälper diskussioner med andra oss att se vårt kunnande.

I denna övning reflekterar vi över vårt eget och gruppens kunnande dialogiskt. Du kan föra diskussionen till exempel med kollegor eller en hobbygrupp. I en dialog är målet att försöka knyta det som vi säger till det som andra har framfört i diskussionen. Vi försöker använda vardagsspråk och undvika specialtermer.

Gör så här:

1. Gå tillsammans igenom före diskussionen spelreglerna för en konstruktiv diskussion. Spelreglerna finns i medföljande material som kan skrivas ut. 

Fundera först en stund (5 min) för er själva: 

Hurdant kunnande har er grupp? 

Vad är du bra på?

Du kan skriva ner din svar i mallen eller ett eget häfte, om detta stöder ditt tänkande.


2. För sedan en kort (10–20 min) diskussion, där ni delar erfarenheter av ert kunnande samtidigt som ni följer spelreglerna för en konstruktiv diskussion.


3. Reflektera en stund efter diskussionen: Vad skulle du vilja lyfta fram och komma ihåg av diskussionen i efterhand? Ni kan kortfattat dela med er av era insikter i tur och ordning.


4. Bekanta dig också med andra verktyg för att upptäcka kunnande på sidan Upptäck ditt kunnande.

Bekanta dig också med andra verktyg för att upptäcka kunnande på sidan