Skip to main content

Upptäck ditt kunnande med hjälp av en par intervju

Verktyg

Med hjälp av verktyget kan du reflektera högt över ditt kunnande ur olika perspektiv

Verktyget låter dig reflektera över dina färdigheter högt ur olika perspektiv.

 • Tid: 30 minuter (10 minuter för en intervju av båda)
 • Deltagare: i par
 • Lämpar sig för: att prata om sitt kunnande och sina styrkor ur olika perspektiv

Vi har alla mycket kunskaper, färdigheter, förmågor och styrkor – kunnande! Vi samlar på oss kunnande i arbetet, vardagen, på fritiden, i hobbyer, mänskliga relationer – egentligen var som helst. Allt kunnande är värdefullt, men vi lägger inte alltid märke till det vi kan.

Det kan kännas svårt att tala om sitt kunnande. I själva verket upplever 40 procent av finländarna att det inte är lätt att berätta om sitt eget kunnande. Som tur är kan vi hjälpa oss själva och andra att upptäcka och synliggöra vårt kunnande! Andra är bra speglar för oss för att upptäcka kunnandet, och därför hjälper diskussioner med andra oss att se vårt kunnande.

I denna övning reflekterar vi över vårt kunnande med hjälp av en intervjumall. Båda har i tur och ordning 10 minuter på sig att svara på frågor så att de tänker högt. Den andra stöder genom att ställa frågor och lyssna noggrant.

Gör så här

 1. Välj först vem som intervjuar och vem som intervjuas.
 2. Intervjuaren ställer följande frågor och skriver ner insikter som den intervjuade berättar och styrkor som kommer fram.
 3. Berätta om den senaste gången då du kände att du var i ditt rätta element: du gjorde något som kändes naturligt för dig och som kanske fick dig att tappa tidsuppfattningen. Vad var det?Vilka styrkor fick du använda i denna situation? Styrkor kan till exempel vara färdigheter, kunskaper eller inställningar.
  Vilka andra färdigheter eller förmågor har gett dig glädje under den senaste tiden? Vilka kunskaper? Eller inställningar?Har du livsområden där du inte ännu utnyttjar dessa styrkor? Hur skulle du kunna börja använda dina styrkor också i dessa livsområden?
 4. Intervjuaren sammanfattar vilka styrkor han eller hon hörde. Om ni känner varandra, kan intervjuaren också berätta vilka andra styrkor han eller hon identifierar hos den intervjuade.
 5. Byt roller. Nu är det intervjuarens tur att svara på frågor.
  Till slut kan ni dela med varandra vilka tankar som vaknade hos er när ni lyssnade på den andras tal och intervjuade honom eller henne. ”När du sade ______, insåg jag att _________.”

Bekanta dig också med andra verktyg för att upptäcka kunnande på sidan