Skip to main content
Koivu järven äärellä.

Maj 2023

Ansökan om statsunderstöd pågår: Kvalificerande studier inom småbarnspedagogik

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kvalificerande studier inom småbarnspedagogik. Syftet med understödet är att främja tillgång till kompetent arbetskraft inom småbarnspedagogik och utöka möjligheter för avläggande och utbudet av kvalificerande studier inom branschen.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer. Alla parter i ett samprojekt ska uppfylla behörighetsvillkoren för statsunderstödet.

Även övriga samarbetspartner som inte uppfyller behörighetsvillkoren och som inte tar emot statsunderstöd kan delta i förverkligandet av projektet. Företag eller organisationer av vilka projektet köper tjänster är exempel på sådana samarbetspartner. Samarbetspartner som inte uppfyller behörighetsvillkoren för statsunderstödet och som deltar i förverkligandet av projektet ska skilt anges i blanketten under Övriga samarbetspartner.

Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023 kl. 16.15.

Öppna meddelandet här.

Ansökan om statsunderstöd pågår: Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för förverkligande av kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden. Syftet är att finansiera kompetenstjänster som uppmuntrar lågutbildade personer att delta i tjänster inom kontinuerligt lärande som utvecklar färdigheter som är essentiella för arbetslivet. Syftet är även att stöda övergångsskeden inom utbildning och målsättningen av att höja utbildningsnivån.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning, högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet. Understödet kan även ansökas för samprojekt mellan ovannämnda aktörer. Alla parter i ett samprojekt ska uppfylla behörighetsvillkoren för statsunderstödet.

Även övriga samarbetspartner som inte uppfyller behörighetsvillkoren och som inte tar emot statsunderstöd kan delta i förverkligandet av projektet. Företag eller organisationer av vilka projektet köper tjänster är exempel på sådana samarbetspartner. Samarbetspartner som inte uppfyller behörighetsvillkoren för statsunderstödet och som deltar i förverkligandet av projektet ska skilt anges i blanketten under Övriga samarbetspartner.

Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023 kl. 16.15.

Öppna meddelandet här.

Ansökan om statsunderstöd skjuts upp till september: Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården

Tidtabellen för ansökan om statsunderstödet Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården skjuts upp. Den nya tidpunkten för början av ansökningstiden är september 2023. Ansökningstiden för ansökan om statsunderstödet förväntades börja i april 2023.

Ansökan om understödet är anknutet till arbete som utförts av expertgruppen som inrättats av social- och hälsoministeriet gällande legaliseringsprocessen av social- och hälsovårdssektorns internationella rekrytering och utbildning som stöder processen. Expertgruppen började sitt arbete i mars 2023. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning förbereder innehållen för sin ansökan om statsunderstöd så att de stöder innehållen av expertgruppens arbete. Servicecentret meddelar mer detaljerat om ansökningstidens början för ansökan om statsunderstödet på hösten 2023.

Öppna meddelandet här.

Över 500 nya studerande börjar utbildning av omsorgsassistenter med statsunderstödet beviljat på våren 2023

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har beviljat statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter till belopp av hela den utlysta summan, alltså sammanlagt 5,4 miljoner euro. Understöd beviljades till 28 utbildningshelheter i 15 olika landskap.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har under ett halvt år finansierat utbildning för redan över tusen nya omsorgsassistenter. Utbildningen ökar antalet omsorgsassistenter på arbetsmarknaden. 

Nästa ansökan om statsunderstöd för utbildning av omsorgsassistenter i september 2023.

Öppna meddelandet här.

Aktuellt inom Upptäck ditt kunnande -kampanjen

Anmäl dig och delta i festveckan 2.–8.10.2023 som firar kunnande och stötta finländare att upptäcka och uppvisa sitt kunnande. Redan 100 olika aktörer tar del av veckan!

Aktuella nyheter inom #UpptäckDittKunnande -kampanjen:

 • Forskardoktor Soila Lemmetty och universitetslektor Frank Martela tipsar arbetsgemenskap om hur man uppvisar kunnande i den finskspråkiga artikeln Näkyväksi tehty osaaminen heijastuu koko työyhteisöön i Helsingin Sanomats Työympäristö-publikation.
 • Projektchefen för Upptäck ditt kunnande -kampanjen Milma Arola och specialsakkunnig Teea Oja från arbets- och näringsministeriet diskuterar om Europaåret för kompetens i den finskspråkiga publikationen Osaamisen vuosi: työpaikat ovat uusien taitojen kultakaivos på den Elektroniska plattformen för vuxnas lärande i Europa (EPALE).
 • I det nya podcast-avsnittet av Digivisionen påminner projektchef Milma Arola om att det finns kunnande i var och en av oss som vi kanske inte själv även lägger märke till. Lyssna till Oppimisen seuraava luku -podcastens nyaste avsnitt Erilaiset oppijat.
 • Skols ordnar introduktionsmöten på finska för hur man kan leda Dialogpaus-dialoger den 24 och 31 augusti, anmäl dig och kom med!
 • Skols ordnar en gemensam start för Upptäck ditt kunnande -veckan kl. 9-10 den 26 september. Mer information publiceras snart!
 • Vill du locka med din organisation för att delta i Upptäck ditt kunnande -veckan? Bekanta dig med tips här.

Öppna och kommande konkurrensutsättningar och ansökningar om statsunderstöd

Öppna konkurresutsättningar för upphandlingar

Inga konkurrensutsättningar pågår.

Öppna ansökningar om statsunderstöd

Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik

 • Ansökningstiden började: 27.4.2023 kl. 16.15
 • Ansökningstiden går ut: 31.5.2023 kl. 16.15

Kompetenstjänster som stärker ställningen på arbetsmarknaden

 • Ansökningstiden började: 22.3.2023 kl. 16.15
 • Ansökningstiden går ut: 31.5.2023 kl. 16.15

Kommande konkurrensutsättningar för upphandlingar

maj

 • Stödande av arbetslivets strukturomvandling på livsmedelsbranschen

juni-augusti

 • Inga nya konkurrensutsättningar.

Kommande ansökningar om statsunderstöd

maj

 • Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

juni

 • Utvecklande av basfärdigheter hos fångar

juli-augusti

 • Inga nya ansökningar om statsunderstöd öppnas.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har meddelat om tidtabellerna och teman för statsunderstöd och upphandlingar för år 2023.

Prenumerera på nyhetsbrevet