Skip to main content
Joulun tunnelmissa teltassa, taustalla lumista maastoa

December 2023

Välkommen och läsa decembers nyhetsbrev från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning!     

Kompetensbehovskompassens beta-version har publicerats! 

Välkommen att bekanta dig med den nya Kompetensbehovskompassen.fi-tjänsten! I Kompetensbehovskompassens beta-version ingår bland annat statistik gällande övergångar inom arbetsmarknaden, branschspecifika statistiska mått samt situationsbilder på arbetslivets kompetensbehov under år 2022.

Uppgifterna uppdateras under våren 2024. Det är lättast att utnyttja ny information om du redan i förväg bekantar dig med typer av innehåll och informationskällorna. Det lönar sig att ta en titt även på sidans stödmaterial som är under utveckling, eftersom materialet innehåller anvisningar och tips på utnyttjande av prognostiseringsdata. Utvecklingsarbetet av Kompetensbehovskompassen genomförs under åren 2022–2024 med hjälp av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Vänligen ge respons via vår responsblankett (på finska) – din respons hjälper oss med att utveckla tjänsten till ett även nyttigare verktyg. 

Bekanta sig med: Osaamistarvekompassi (på finska).

Anbudsperioden för upphandlingar pågår: Kompetenstjänst inom hållbara energilösningar för hushåll 

Vi upphandlar utbildning för personer som är sysselsatta inom värme-, vatten-, luft-, el- och automationsbranscherna.

Syftet med utbildningen som upphandlas är att främja färdigheter inom hållbara energilösningar hos personer som är sysselsatta inom branscherna och påskynda övergången till hållbara energilösningar för hushåll. Dessutom är målsättningen att främja kompetens gällande påverkningarna av den nya bygglagen och annan reglering inom branschen samt frambringa nya affärsverksamhetsmodeller.

Delta i informationsmötet (på finska) gällande upphandlingen den 13 december 2023.

Ansökningstiden avslutas den 12 januari 2024 kl. 12.00. 

Läs mer: Utbildningstjänst inom hållbara energilösningar för hushåll | Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (jotpa.fi).

Meddelande: Upptäck ditt kunnande även under år 2024! 

Vi tackar alla som deltog i Upptäck ditt kunnande -veckan detta år! Sammanlagt med 320 olika aktörer uppmuntrade vi igen tillsammans hundratusentals finländare att upptäcka och uppvisa sitt kunnande.  

Nu är det dags att orientera sig på framtiden. I fortsättningen har Skols tyvärr inte möjlighet att koordinera en storskalig Upptäck ditt kunnande -kampanjvecka. En positiv och uppskattande Upptäck ditt kunnande -synvinkel kommer dock att synas i Skols verksamhet även i fortsättningen.

Vi hoppas på att Upptäck ditt kunnande -temat kommer att leva vidare även år 2024. Vi utreder som bäst hur Upptäck ditt kunnande -temat kunde synas i olika aktörers verksamhet i form av olika slags mindre och större gärningar även i framtiden. 

Läs mer om: Upptäck ditt kunnande | Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (jotpa.fi)

Beviljad finansiering i siffror 

Vi har publicerat uppgifter gällande finansiering som vi beviljat olika utbildningshelheter. Du kan nu granska både finansiering som beviljats som statsunderstöd och finansiering som beviljats genom konkurrensutsättning av upphandlingar. Med detta vill vi öka öppenheten och transparensen av våra ansökningar om finansiering.

RRF-finansierade projekt finns ihopsamlade på en sida 

Vi har samlat ihop alla sådana Skols statsunderstöd och upphandlingar på en sida som har förvekligats med hjälp av finansiering i enlighet med Europeiska kommissionens facilitet för återhämtning och resiliens, det vill säga RRF-finansiering.

Med RRF-finansiering finansierar vi kompetenstjänster vars tyngdpunkter ligger särskilt inom digitalisering och grön övergång. En del av utbildningarna riktas särskilt till i utbildning underrepresenterade (till utbildning särskilt välkomna) grupper. Till dessa grupper hör till exempel personer som avlagt högst en examen på grundskolenivå, personer vars ålder är över 55 år och personer som har främmande språk som modersmål.  

Vi vid Skols önskar en fridfull juletid och ett gott nytt år 2024! 

Prenumerera på nyhetsbrevet