Skip to main content

Vi utvecklar våra upphandlingar utgående från feedback som vi fått

Meddelande
1.12.2023
Henkilö katsomassa älylaitetta

Vi ordnade en workshop den 26 oktober 2023 gällande gemensamt utvecklande av Skols upphandlingar. Workshopen ordnades på finska. Vi ville höra om utbildningsanordnarnas synpunkter på hur Skols upphandlingar kunde utvecklas. Workshopens mål var att via gemensam diskussion tillsammans komma fram med nya idéer på kriterier och bedömning av kvaliteten på utbildning.

Vi utnyttjade Howspace-miljön som möjliggjorde inskickande av svar anonymt. På detta sätt kunde vi ta vara även på de djärvaste idéerna.

Vi vill tacka alla deltagare för aktivt deltagande och effektiv idéproduktion! Nedan har vi samlat ihop konkreta förslag från workshopen och deras inverkan på våra kommande upphandlingar.

Fotografi: Jarno Hakanen

Workshopen gällande upphandlingar. Tack till alla deltagare för feedbacken och för utvecklingsidéerna!

Läs mer om workshopen

Vi fäster uppmärksamhet vid samarbete med arbetslivet och på att uppvisa kunnande

Utgående från den feedback vi fått och våra egna reflektioner kommer vi att omarbeta våra strategier gällande upphandlingar. Vi kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid tydligheten av förutsättningarna och kriterierna för samarbetet med arbetslivet och dess konkreta natur. Vi tar i beaktande även det, hur kunnandet som uppstår under utbildningarna kunde bättre uppvisas och synliggöras. Målsättningen är att betyget över avläggande av utbildningen i framtiden uttrycker kunnandet som utbildningen frambringat på ett sätt som kan utnyttjas av deltagarna i utbildningen i sitt arbete eller för att söka arbete.

Om bedömningskriterierna för upphandlingar

Även relevansen av priset i jämförandet mellan anbuden väckte diskussion under workshopen. I bedömningen av alla utbildningar som vi upphandlar understryker vi kvaliteten av den planerade utbildningen. Prisets betydelse är 30 procent och kvalitetens 70 procent.

Vi kommer också att göra synligt prisinformationen för realiserade upphandlingar på vår webbsida. Med detta vill vi öka öppenheten av upphandlingar och erbjuda en möjlighet för att granska den förverkligade prisnivån av kompetenstjänster som är nya på marknaden.

Läs mer

Ta kontakt

Haapakoski, Mirka
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)