Skip to main content

Vi söker nya tjänsteproducenter: Pilotprojekt för uppsökande verksamhet 2

Meddelande
12.9.2023
Ihmisiä ulkoilemassa

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning upphandlar en tjänst som går ut på att ordna utbildningsrelaterad grupphandledning i små och medelstora (3–149 anställda) företag. 

För tillfället är det fyra serviceproducenter som tillhandahåller oss tjänsten. Eftersom vårt samarbete med två tidigare producenter avslutades, behöver vi göra en ny konkurrensutsättning för att hitta ersättande producenter. 

Utbildning som upphandlas

Syftet med tjänsten som upphandlas är att uppmuntra särskilt de personer som är anställda av företagen och vars utbildning bygger endast på grundstadiet att i fortsättningen delta mer i utbildning.

Tjänsten omfattar

  • kontaktande av företag utgående från en lista på företag som tjänsteproducenten gjort upp
  • utredande av företagets behov av kunnande och grupphandledningens förankrande hos ledningen
  • skräddarsydd grupphandledning för företaget och förverkligande av grupphandledningen
  • rapportering om genomförandet av tjänsten

Läs mer om:

Lämna anbud via Hanki-anbudstjänsten

Bekanta dig med mer detaljerad information om upphandlingen via Hanki-anbudstjänsten (på finska). Registrering förutsätts för användning av tjänsten.

Tjänsteproducenterna kan ställa frågor gällande upphandlingen via Hanki-tjänsten i början av anbudsperioden. Frågorna bör ställas innan kl. 12.00 på mondagen den 18 september 2023. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning svarar på frågorna senast på mondagen den 25 september 2023.

Tidsfristen för anbudet går ut på fredagen den 9 oktober 2023 kl. 12.00. Servicecentret ämnar fatta besluten om upphandlingen under oktober 2023.

Kontakta oss

Arola, Milma
projektchef
(underrepresenterade grupper)
Päiviö, Anna
specialsakkunnig
(finansiering av kompetenstjänster, statsunderstöd, upphandlingar)